måndag, april 23, 2012

Tar infrastrukturen (C) tillbaka på spåret?

Måndag morgon och ny vecka. Ny vecka innebär nya tag och för vissa känns det begreppet som särskilt relevant. Helgens debackel för Annie Lööfs del är något som Centerpartiet och Annie helst av allt skulle vilja lägga åt sidan. Strategi är A och O och relevant och konkret politisk agenda är nyckeln till framgång. Centern vill bredda sig och inte ses som ett nischparti.


Det är som näringslivs- och företagarparti som jag själv ofta vill se Centerpartiet. Varje parti äger sin egen förnyelse och har ansvar för att inte vara kvar i samma hjulspår. Samtidigt som Moderaterna söker förnyelse, både inom sitt eget parti som inom Alliansen, bär de andra allianspartierna sitt ansvar för sin egen utveckling.

Fem punkter för infrastrukturens förnyelse och utveckling, en del av den agenda som Centerpartiet vill förnya sig. Bittersocialister tror att allt går att göra här och nu, att staten ska gå in med enorma lånefinansieringar för ny infrastruktur som enligt flera handelskammare, varit eftersatt med ca 200 miljarder de senaste 30 åren. Just problemet med svensk infrastruktur är de luftslott som byggdes upp under åren och som blev ett problem för de områden som är i behov av upprustning. Det blev ett av åtagandet att betala igen de kostnader som gick åt allt annat än åt ny infrastruktur.

Regeringens senaste infrastrukturpaket och de extra satsningarna som kom förra året är långt ifrån tillräckliga för att komma igen år av eftersatt underhåll och upprustning. Till hösten väntas en ny infrastrukturproposition, en proposition som i många fall bör ha reviderats för att ta itu med de viktigaste stråken för näringsliv och persontransporter.

Centern i sig vill också breda sig som parti och locka väljare som ett brett allmänparti snarare än som ett nischparti. Det är klart att de alltid kan utveckla sin agenda inom ramen för den profil som de själva har utmärkt sig som tidigare, som ett näringsliv- och företagarparti. Det är förstås förklarligt att Annie Lööf och hennes parti söker förnyelse framgent.

Bloggar: Högberg, Mikael.
Media: ABAB, ABDNDNDISvD, SvDSvTSvT.