torsdag, april 26, 2012

Vad är egentligen (s)atsning på de unga?

Hur får man en satsning på 2 miljarder, samtidigt som man tar ifrån 16 miljarder att låta som en satsning på unga. Socialdemokratisk retorik kan låta på det viset, men den 16-miljardersfördyring som kommer för landets unga, kommer inte användas för dem, utan för att bygga ut ersättningssystem, de som håller människor tillbaka i både utanförskap och även fattigdom, om man ser till Rädda Barnens definition av inkomstfattigdom.

Det lär vara svårt att få ett rimligt svar på hur Socialdemokraterna anser att 16 miljarder i ökade anställningskostnader skulle underlätta för landet arbetsgivare. De som drabbas främst är landets största ungdomsarbetsgivare. De som drabbas värst är de offentliga arbetsgivare som anställer många unga. Enligt regeringens beräkningar drabbas vart femte soldatjobb i Försvarsmakten. För kommuner och landsting är fördyringen ett slag mot de institutioner som kunde ha satsat sina anslag istället för att betala tillbaka dessa till staten. Där har det senast inte synts någon kompensation.

Satsning på unga är i tiden. Dels genom att göra det billigare att anställa, ge möjligheter för att läsa upp sina ofullständiga betyg och ge möjligheten till mer arbetslivsinriktad praktik. Från socialdemokratiskt håll försöker man påvisa hur regeringen har genomfört en "slakt" av komvuxutbildningarna. Men hade de undvikit att göra en Juholtare och blanda ihop två beräkningssystem, hade de sett att enligt Skolverkets siffror, hade antalet komvuxplatser minskat med drygt 13 000 platser. Det var bara det att över 50 000 lades till i påståendet om hur mycket som hade försvunnit. Sen att det heller inte redovisas att det nu satsas en miljard mer än 2006 på vuxenutbildningar.

Det är dock nu som det påstås att satsningen på unga är en satsning på unga, när satsningen innebär att 16 miljarder tas från unga, men som inte kommer tillbaka till satsningar på unga, utan till utbyggda ersättningssystem för att andra inte ska arbeta. Det är inte hållbart argument för att påstå att gårdagens utspel är en satsning på unga.

För långtidsarbetslösa finns idag möjligheten, att till en kostnad på 3 000 kr, få en anställning. Detta genom olika former av anställningsstöd. Ett extra studiemedel för studier på Komvux eller folkhögskola. Jag hoppas även att reformen om en lärlingsprovanställning, utbildning och jobb kombinerat blir realitet snart. Satsningar på unga handlar om att satsa på dem och inte ta ifrån dem. Där är Socialdemokraterna fortfarande skyldiga. För hur är det en satsning på unga när man tar 16 miljarder ifrån dem för att finansiera annat satsningar på unga?

Bloggar: Peter, Peter.
Media: AB, DN, SvD, SvD.