onsdag, april 25, 2012

Vindflöjeln Sd - att straffa en hel ungdomsgeneration

Det går att spekulera kring det faktum att Sverigedemokraterna nu ställer sig bakom oppositionens vilja att avskaffa den halverade arbetsgivaravgiften, en vilja som slår mot de drygt 470 000 unga som har ett hel, deltids- eller extraarbete för att dryga ut kassan. När de tidigare ställt sig bakomreformen visar de bara på hur ryggradslösa man är, bara för att försöka få resten av oppositionens stöd för andra saker på sin agenda.

Det är budgettider och oppositionspartierna presenterar sina olika budgetalternativ. Vad som redan har skådats är en negativ inställning gentemot regeringens budgetalternativ som målas upp som alldeles för passiv och innehållslös. Nu är det ju på det viset att de stora reformerna ryms i den ordinarie budgeten som kommer i höst.

Det som oroar är den vilja att vissa nu tror att vi kan spendera hur mycket som helst. Att krisens effekter inte syns längre och att det går att köra med en låna-spenderaattityd som skulle slå mot svenska skattebetalare. Till och med i Frankrike syns det i utmanaren Hollandes agenda. Människor ska jobba mindre och gå i pension tidigare, den höga statsskulden ska byggas upp ytterligare och Hollande vill genomdriva Eurobonds som skulle slå mot de länder som tar ansvar för sina offentliga finanser.

Det som dock är utmaningarna är att bemöta de trösklar som finns för att unga ska få arbete. Genom bl a lärlingsanställningar finns ytterligare ett hjälpmedel att hjälpa unga in på arbetsmarknaden. Detta förslag ryms även i Sverigedemokraternas vilja. Samtidigt finns en vilja att göra mer riktade insatser mot de unga som stått utanför arbetsmarknaden länge. Även Magdalena Andersson (S) vill detta, hoppas de alla får upp ögonen för den reform som redan finns på området, nystartsjobbet.

Numer är det direkt inte olönsamt att anställa en ung person. Det finns möjlighet för företag att för en månadskostnad på drygt 3 000 kronor att anställa en ung person. Det som behövs ytterligare är mer riktade utbildningsinsatser som betyder något för unga. Mismatchen på arbetsmarknaden handlar mycket om arbetsmarknadsutbildningar som saknar relevans, samt de trösklar som fortsatt finns kvar.

Nu tror jag inte resten av oppositionen tar den inviten som kommer från Sverigedemokraterna. Faktum är dock att det finns bara ett gemensamt budgetalternativ, det från allianshåll. Det är dock talande för att Sverigedemokraterna nu så tydligt svänger i frågan och vill straffa en hel generation unga. nu blir även de svaret skyldiga, varför en ung generation förtjänar att bli dyrare att anställa. Vilka jobb växer nu fram om reformen i sig är meningslös enligt Sd? Det är en vindflöjelmentalitet som råder, allt för att försöka få igenom andra saker på sin agenda.

Media: SvD.