söndag, maj 06, 2012

Anklagar man för siffertrixande ska man inte siffertrixa själv

Det är intressant när människor anklagar sin motståndare för att siffertrixande. Det mer intressanta är när man blandar ihop siffror på egen hand, att man själv svarar upp med ett siffertrixande. Som i Adnan Dibranis fall.

För det första handlar siffran 14 000 om effekterna av den fördubblade arbetsgivaravgiften för unga, 25 000 jobb om den totala effekten av Socialdemokraternas jobbchock, halvering av RUT och ROT osv. Den tredje siffran, 18 000 är uppräknad avseende effekterna på en fördubblad arbetsgivaravgift, i privat som offentlig sektor.

Om det inte vore nog med det. Jag vet hur Adnan ställde sig till den sänkta restaurangmomsen i valet, i och med att hans parti ställde sig bakom reformen. Men oavsett hur vi står i frågan, kan det vara läge att vara lite korrekt i sin argumentation.
Den sänkta restaurangmomsen handlar om en minskad kostnad för restaurangnäringen på runt 5 mdr kronor. Det är således ingen kostnad för staten. När Adnan vill räkna att varje nytt jobb i näringen, till följd av momssänkningen, är en kostnad, då förstår jag inställningen när man som Adnan ser varje nytt jobb som en kostnad för staten. Eller är det bara på det viset att han ser skattebetalarnas pengar som statens egendom och inte i grunden pengar som skattebetalare har tjänat in?

Till det påstås det att en riktad satsning på utbildningskontrakt för unga, traineeplatser och sommarjobb ska ses som en satsning, då man i samma stund tar 16 mdr och satsar på allt annat än de unga.

Jag kan bara säga på detta viset, att överbrygga marginaleffekterna för de med försörjningsstöd är något som regeringen redan arbetar med, traineeplatser likaså, satsningar på vuxenutbildningar är 1 mdr högre nu än i den senaste budgeten som en S-regering lade hösten 2005. Med andra ord, man ska inte kalla det för en politik för jobb, när man i stora delar slår in redan öppna dörrar.

Vuxenutbildning är den sista tråden, i samma stund skriver Adnans bloggkollega om hur regeringen kraftigt har skurit ner på vuxenutbildningen. Bara det är rent siffertrixande när man påstår att antalet utbildningsplatser är 60 000 färre. Om man blandar Skolverkets nya och gamla beräkningsmetod, får man den siffran. Korrekt siffra ska egentligen vara 13 000. Således, anklagar man någon för siffertrixande ska man inte siffertrixa själv.

Media: AB, ABAB, DNExpGT, SRSvDSvDSvDSvDSvDSVT.