onsdag, maj 16, 2012

Att använda en felsägning för att skyla viktig debatt

"Om två lika meriterade personer söker jobb på en arbetsplats med få invandrare ska den som heter Mohammed få jobbet. Det ska räknas som ett plus att ha en annan etnisk bakgrund än den svenska."Dåvarande integrationsminister Mona Sahlin (S) i en intervju i Göteborgs-Posten den 22 oktober 2000.

Viktiga samhällsdebatter och viktiga samhällsproblem tenderar att drunkna i resonemang som hellre vill peka på felaktigheter i personers uttalanden. Att Fredrik Reinfeldts uttalande blev fel är ett faktum. Jag avser dock inte att försvara ett uttalande, dock vill jag erkänna att jag gärna försvarar debatten om att peka ut samhällsproblem där de existerar, om problemen är större i vissa grupper i samhället än andra. Det handlar således om att peka ut problem i vissa grupper i samhället, inte att peka ut grupper generellt.

Det är därför debatten i debatten om ett felaktigt uttalande nu får en att bli aningen förbryllad kring vissa personers vilja eller förmåga att se viktiga samhällsproblem, eller att istället försöka föra en debatt om att personer utifrån ett felaktigt resonemang nu inte skulle bry sig att andra än inrikes födda inte är ett problem om de är arbetslösa.

Så är inte fallet. I ett utvecklat resonemang pekas det på vikten av att se strukturella problem med högre arbetslöshet i vissa grupper, och föreslå riktade åtgärder för att komma åt dessa problem. Om någon nu skulle påstå att vissa personer inte bryr sig om problemet med hög arbetslöshet hos utrikes födda eller hos unga.

I diskussionen om samhällsproblem bör två problem vara centrala, hur vi hanterar problemet med hög arbetslöshet bland unga och utrikes födda. Samtliga partier är exempelvis överens om att ungdomsarbetslösheten är ett av de viktigaste samhällsproblemen. Det som bör erkännas är att misslyckandet med arbetslösheten hos unga är långtgående. Det är dock ingen som skyller arbetslösheten hos unga, på de unga. Dock blir kritiken ibland när det diskuteras hög arbetslöshet bland utrikes födda, som att man skyller på invandrare. Ibland tenderar det på rasism hos vissa när man pekar ut det samhällsproblemet.

I regeringsförklaringen 2010 sade Fredrik Reinfeldt bl a: "Fortsatta förbättringar krävs för att ta tillvara på den potential och drivkraft som människor med utländsk bakgrund besitter.......Insatser ska göras för att ytterligare stärka möjligheterna för utrikes födda att tidigare etablera sig på arbetsmarknaden. Inriktningen ska vara att nyanlända ska kunna få jobb, kunskaper i svenska och om hur samhället fungerar"
Som om detta vore rasism att prata om problemet med hög arbetslöshet bland utrikes födda eller att påstå att vissa inte bryr sig om att överbygga arbetslöshet bland vissa grupper, för där där blir debatten absurd då ett felaktigt uttalande ska tas till grund för att göra vilka tolkningar som helst.

Det är lätt att vissa uttalanden misstolkas. Det är dock inte dessa misstolkningar, eller grunden till varför dessa misstolkningar som görs, i detta fall i ett felaktigt uttalande som ska överskugga behovet av att diskutera de samhällsproblem som råder och peka på varför vissa problem drabbar vissa grupper mer än andra.

Med andra ord, Reinfeldt har rätt men sade fel. Svensk vänster må märka ord om ett felaktigt uttal i tid och evighet. Men om det inte vill diskutera de stora samhällsproblemen, utan påstå att det är rasistiskt att peka ut att hög arbetslöshet hos utrikes födda är ett problem, då har vi ett större problem än att Reinfeldt uttryckte sig på ett fel sätt.

Bloggar: Erixon, MartinNorah, Staffan.
Media: AB, AB, ABDNDNDNDNSvD, SvD.