onsdag, maj 30, 2012

Att fokusera på problem eller föreslå lösningar

Tydliggörandet av barnfattigdomsproblemet tar en ny skepnad i och med UNICEF:s rapport. I många fall, i de 14 mått som mäts, når nästan 99 procent av barnen över UNICEF:s mått av fattigdom. Det är dock i ett fall, i inkomstskillnader som Sverige sticker ut och där UNICEF är kritiska. Men om det är fokus på skillnaderna, som i Sverige är bland de lägsta i hela världen, framför fokus på att fler ska kunna lämna utanförskap och höga marginaleffekter i samhällets skyddsfunktioner, har debatten om barnfattigdom ett större problem.

Det tydligaste problemet som bygger upp fattigdom i Sverige, inte minst bland barn är de starka marginaleffekter som råder inom bl a försörjningsstöd och föräldraförsäkringen. Det har konstaterats med att en retroaktiv föräldraförsäkring, riskerar många utrikes födda kvinnor att hamna utanför, de har svårt att delta i svenskaundervisningen i och med att uttag av föräldraförsäkring inte ger en rätt till barnomsorg. När samhällets skyddsfunktioner blir ett spindelnät framför en studsmatta, finns ett tydligt problem. Därför är det viktigt att se över regelverket för föräldraförsäkring för att undvika inlåsningen under allt för lång tid.

För många är även försörjningsstödet ett tydligt problem. I många fall är marginaleffekten för försörjningsstödet uppemot 105 % procent för människor som vill ta ett arbete. Det kostar således att arbeta istället för att det ska löna sig. Att införa ett riktat skatteavdrag för människor med försörjningsstöd, att minska marginaleffekterna i försörjningsstödet är en viktig aspekt och något som Finansdepartementet kollar på för tillfället.

Lösningen på fattigdomsproblemet är något helt annat än att se till att samhällets försörjningssystem blir än mer generösa. Det är just det som cementerar det utanförskapet som många har för avsikt att bekämpa. Där kommer lösningen alltid att vara att människor får möjligheten till egen försörjning genom jobb. Om man fokuserar på att utjämna de skillnader som finns framför möjligheten för att fler har ett jobb, kommer dock utanförskapet att bestå som ett stort samhällsproblem. Man kan fokusera på problemet eller fokusera på lösningarna på problemen.