torsdag, maj 17, 2012

Damberg glömde kolla en graf i arbetslöshetsstatistiken

Mikael Damberg har valt att åter spinna på en kommentar och ett uttalande som Reinfeldt råkade använda en gång, och som debattörer använt tidigare, inte minst reportern i gårdagens inslag i Uppdrag Granskning. Nåväl, nu används inte begreppet "etnisk svensk" i statistiken och jag använder själv inte begreppet. Men när Damberg likt många tar detta uttalande som grund för att Reinfeldt förminskar arbetslöshetsproblematiken, blir en förbryllad.

Något av det som konstateras i Dambergs inlaga på Svenskans Brännpunkt är följande:
"I stället valde statsministern att fortsätta med den statistiska slalomåkning som varit utmärkande för den svenska regeringen under hela våren. I fråga efter fråga har regeringen, med moderata företrädare i spetsen, valt att dra ifrån och lägga till för att skapa en tillrättalagd bild av verkligheten."

Vidare frågan:
"Sedan när mäter vi i Sverige sysselsättningen i absoluta tal?"

Ok, låt oss kolla på, samt det som Reinfeldt menade med strukturell arbetslöshet, varför det behövs riktade insatser och inte konjunkturmässiga satsningar över hela arbetskraften. Hämtat från SCB:

Som synes talar grafen sitt tydliga språk. Bland unga och utrikes födda talar arbetslöshetsproblemet sitt tydliga språk. Inrikes födda mellan 25-74 år har minskat i arbetslöshet (
i procentuella tal!), medan i övriga segment har det ökat. Dessutom ökar sysselsättningsgraden i fyra av sex segment. Bland människor 65-74 år minskar den.

Utifrån detta klargörande går det att konstatera följande; arbetslöshetsproblemet är bevisligen strukturell än generell. Vissa grupper har minskat i arbetslöshet och ökat i sysselsättningsgrad, andra har gått tvärtom. Det är då vi kan analyser vad Mikael Damberg vidare skriver :

"Det andra är statsministerns ovilja att erkänna sitt eget misslyckande. Genom att undanta både utrikesfödda, ungdomar och äldre trollar Reinfeldt fram en arbetslöshetssiffra som är betydligt bekvämare."
Ok, låt oss kolla vad Reinfeldt sade om arbetslöshetsproblemet:
"
Bland inrikes födda svenskar mitt i livet, alltså mellan 25 och 54 år, så har vi tre procents arbetslöshet. Bland utrikes födda i samma ålderskategori så är det nästa 15 procents arbetslöshet och bland ungdomar, då vi också mäter de som är heltidsstuderande, blir det nästa 25 procent – vilket visar att vi i delar av samhället har hög arbetslöshet som vi måste ha riktade och bra åtgärder för att komma åt"

Hur nu Damberg ska förklara att Reinfeldt bortser från unga och utrikes födda med denna kommentar, är en fråga.

Om vi nu går vidare från statistikdiskussionen kan vi diskutera vad som bör vara fokus för att komma åt problemet i de grupper i samhället som ökar i arbetslöshet. Några lösningar är att:

  • Förhindra problematiken att utrikes födda fastnar i bidragsförsörjning och se över föräldraförsäkringens konstruktion, för att hindra att människor fastnar i samhällets funktioner som har till syfte att vara språngbräda framför spindelnät. Öka drivkrafterna för att kunna ta ett jobb.
  • Minska marginaleffekterna för människor, unga som utrikes födda som går på försörjningsstöd att kunna ta ett arbete utan att det påverkar deras inkomst negativt. Idag är det en 105 procents stor marginaleffekt att gå från försörjningsstöd till eget arbete för vissa.
  • Mer inslag av jobb och praktik i arbetslivet. Hälften jobb/hälften praktik finns, möjligheten att kunna läsa upp betyg på komvux och folkhögskola finns även den. Regeringen satsar närmare 1 miljard mer nu än under 2006 på vuxenutbildning

Om nu regeringens jobbpolitik döms ut på punkt efter punkt, kan man fundera på varför då (S) accepterar stora delar av den, som de fyra stegen i jobbskatteavdraget, att inte återinföra förmögenhetsskatten på det sätt som var innan 2006, traineeutbildningar som i regeringens retorik kallas för lärlingsanställningar, riskkapitalavdrag och riskkapitalfonder, satsning på Life Science, utvecklande av samarbetsmodell mellan akademi, näringsliv och fack (trepartssamtal) eller tydligare satsning på forskning och innovationer.

Om nu Mikael Damberg och Socialdemokraterna hade haft skarpa förslag inom jobbpolitiken, dvs de som inte liknar de som regeringen har genomfört och genomför, hade han självklart presenterat dem här. Istället släpps en raljant inlaga om regeringens definition av vilket arbetslöshetsproblem som existerar. Men det är klart, när man berättar om miljonsatsningarna, men inte miljardsatsningar (skattehöjningar för att finansiera utbyggda ersättningar för att människor inte ska jobba), förstår jag att man inte riktigt vill skylta med det. Nu fick Damberg det klarlagt hur arbetslöshetsproblematiken ser ut mer detaljerat, om han nu läser detta.

Bloggat: Hagwall, KentWesterholm.
Media: Kvp, SvD.