fredag, maj 04, 2012

Det är dåliga skolor som ska bekämpas

Ett ord om rapporten från Skolverket gällande att det fria skolvalet är en bidragande orsak till ökad segregation mellan skolorna. Det vi får fråga oss är förstås hur avsaknaden av ett fritt skolval skulle leda till för konsekvenser.

Elever ska naturligtvis ha möjligheten att välja var de vill läsa. Problemet ligger inte egentligen i ett fritt val, utan att det fortfarande finns dåliga skolor som politiker inte tar ansvar för. Skolverkets företrädare skriver följande:
"Den analys vi gör av likvärdigheten leder dock till slutsatsen att det fria skolvalet sannolikt har bidragit till den ökande skillnaden mellan skolors resultat."

Skolan är en fråga där ett gäng reformer sjösatts 2011 och 2012. En rad exempel på detta är:

1. En ny skollag

2. En ny gymnasieskola
3. En ny läroplan och nya kursplaner
4. Ett nytt betygssystem
5. En ny lärarutbildning
6. En nyinrättad lärarlegitimation ska stärka kvalitén i skolan och förskolan
7. En fortsatt satsning på lärarlyftet
8. Fler beslut för att stärka kunskaperna i grundskolan
9. En ny lärorik förskola
10. En ny yrkeshögskola
11. Fortbildning för rektorer

Detta är också reformer som kommer ta tid att sätta sig. Politiker med ansvar för skolan har ett ansvar att se till att skolor som inte håller måttet, försvinner om de inte klarar av att leva upp till måttet, oavsett kommunala eller friskolor. 
Frågan är bara, ska vi bekämpa skillnaderna, eller är det de dåliga skolorna som ska åtgärdas?