fredag, maj 25, 2012

Det finns fortfarande dåliga skolor del 2

I en slutreplik faller de tre kulturgeograferna återigen i samma mantra. Det fria skolvalet är det stora problemet i Sverige, inte en simpel orsak som att det finns skolor som brister i kvalitet, som kontinuerligt missköter sig. För en fristående skola blir det problem med indragna tillstånd, för en kommunal är förutsättningarna en annan.

Det är därför som diskussionen om skolan mer bör handla om två saker, hur vi gör det fria skolvalet mer effektivt för att fler ska kunna göra ett bra val. Det andra, sluta dalta med att det finns dåliga skolor. Elever väljer inte bara för att det finns något bättre, de väljer för att komma ifrån skolor som inte håller måttet. Det är därför som en del frågor blir obesvarade i denna diskussion:
  • Varför ska duktiga elever tvingas stanna kvar och ta ansvar för elever som hamnar efter? En uppgift som ligger på skolan i sig.
  • Vad skulle det göra åt kunskapssegregationen om friheten att välja skola styrdes av vilken storlek på plånboken som föräldrarna har
  • Varför är det så viktigt att få bestämma vilka skolor som elever ska få gå i?
  • Varför fokuserar de inte på det stora problemet, dåliga skolor?
Verktygen för att göra ett bra skolval må vara bristfälliga, det är därför de måste förbättras. Studie- och yrkesvägledarnas roll stärks, för att elever och föräldrar kan göra ett bra val. Sen måste Skolinspektionens möjlighet att åtgärda skolor som missköter sig, oavsett driftsform.
I samma stund som de tre kulturgeograferna menar att Timbro sätter det fria skolvalet över allt annat, sätter de just frågan om fritt skolval över allt annat. Det finns dock ett ännu större problem, dåliga skolor.