torsdag, maj 03, 2012

En alliansmanual till socialdemokratiska förslag

Alla alternativ är presenterade. Det som förenar är inte särskilt mycket. En gemensam drivkraft är dock viljan att straffbeskatta ungdomar ytterligare. Hade man aviserat satsningar på unga, hade de inte tagit ifrån 16 miljarder och gett tillbaka ett antal hundra miljoner, och kalla det en satsning. Allt är som vanligt en omfördelning för ökad bidragspolitik. Det som skådas är dock en vilja att göra mycket av det som redan görs.

Nu är det dock mest intresse kring vad det nya ledarskapet inom Socialdemokraterna vill föra fram. Vänsterpartiet visar sitt avstånd till de rödgröna genom att gå tillbaka till sin traditionella hållning, ifrågasättande av överskottsmål och en uppskruvning av inflationsmålet. Det är som en mardröm för Stefn Löfven, som Tomas Tobé (M) ville påvisa.

Trots allt är en översyn av Socialdemokraternas förslag, en genomgång av vad som egentligen har genomförts och vad som genomförs för tillfället. Det är intressant att de i så många fall väljer att slå in öppna dörrar i sin ambition att öppna upp främst arbetsmarknaden, inte minst för unga som står utanför. Nystartsjobb och anställningsstöd som redan implementerats.

Skådar man Socialdemokraternas svar på Alliansens vårbudgetproposition, den så kallade VÅP:en, går det att förklara Socialdemokraternas satsningar enligt följande:
 • Ökade drivkrafter för personer på försörjningsstöd = Beredning pågår inom regeringskansliet, aviserades i VÅP:en
 • Utbildningskontrakt (utbildning varvat med praktik, skolplikt till 25 år) = Tydliga krav för ersättning finns idag. Hälften jobb, hälften praktik finns redan. Förhöjt studiebidrag finns redan. Insatser från första dagen finns redan. Mer aviserades i VÅP:en
 • Traineeutbildningar = Lärlingsanställningar.
 • Utökad avdragsrätt för investering i Forskning och Utveckling = Översyn pågår inom företagsskatteutredningen.
 • Utveckla samarbetsmodell mellan akademi, näringsliv och fack = Trepartssamtal finns, även Framtidskommissionen.
 • Inrätta innovationsberedning = Innovationsstrategi presenteras av regeringen 2012.
 • Riskkapitalavdrag = Förslag bereds redan i regeringskansliet.
 • Riskkapitalfond = Ett flertal fonder finns redan. Översyn pågår av dessa.
 • Nationell strategi för innovationsupphandling = Uppdrag lagt till Vinnova.
 • Förbättra uppföljningen av offentliga investeringar = Finns en ny bilaga i VÅP:en som gör detta (Bilaga 4)
 • Satsning på Life Science = SciLife Lab.
Kort och gott går det inte att sammanfatta satsningarna på ett mer utförligt sätt. Utifrån förväntningarna på Stefan Löfven och Magdalena Andersson kommer förväntningar vara fortsatt stora på vad de egentligen vill. Inriktningen för höstens skuggbudget är lagd och nu skådar en intressant första debatt mellan Reinfeldt-Löfven. Vad ska nu Stefan Löfven säga annorlunda när det som hans parti föreslår nu redan svaras upp av regeringen?

Media: ABABABDN, DNDNDNSvDSvDSvDSvDSvD