tisdag, maj 22, 2012

En tankenöt för Löfven?

Om Miljöpartiet gör skäl för det som deras främsta regionala företrädare säger, är det helt i linje med de intentioner som finns inristade i partiets agenda. En tredje kraft, en blockbrytande aktör som ser har till syfte att skapa allianser på ett brett plan, allt i syfte att för att göra det de främst eftersträvar, att sätta sin prägel i så många politiska beslut som möjligt. Men a återigen skapas en fråga, hur påverkar det oppositionella alternativet när en part ställer sig utanför? Hur blir beskedet från den främsta oppositionsföreträdaren till väljarna?

I sig gör Miljöpartiet helt rätt om de svarar upp mot vad deras regionala företrädare säger sig vilja gå till val på, som en fristående parti, befriat från politiska allianser och samarbeten i syfte att presentera trovärdiga regeringsalternativ i lagom till valet, för att väljarna ska ha ett hum om vad de får när de lägger en röst på just sitt parti.

Samtidigt ställer det en del frågor. Hur långt i någon riktning kan Miljöpartiet nu gå för att inte äventyra möjligheterna för att få igenom sin agenda, i en allians med sina röda tidigare medparter eller att förmågan att få igenom breda överenskommelser med den styrande alliansregeringen?

Självklart är det rådande parlamentariska läget en självklar ingrediens, Miljöpartiet bör anses vara det ultimata partiet att utnyttja denna situation, i sig har de gjort det genom en rad breda överenskommelse med regeringen. För att ha förmågan att få igenom en agenda med sina tidigare rödgröna kamrater, räcker det inte bara med att de är överens. Därför finns medvetenheten hos miljöpartister och förmodligen partiledningen själva, att förmågan att binda upp sig i någon riktning inte är ett alternativ.

Det är bara det ställningstagandet ställer en del frågor kring framtida politiska samarbeten, särskilt den om vilket alternativ som ska utmana det regeringsalternativ som finns. Helt klart är det ett störande moment för oppositionsanhängare att få höra denna fråga, hur det andra alternativet kommer att se ut. Men en sak är självklar, Alliansen går till val tillsammans och förutsättningarna för att sedan kunna regera, avgörs av vad väljarna säger. Tills dess går det inte att säga särskilt mycket om Alliansen kommer ha förmåga att regera vidare, bara att de har ambitionen att göra det och att de kommer övertyga väljarna om det.

Därför blir utmaningarna större för Stefan Löfven, nu när Socialdemokraternas tidigare samarbetspartner nu vill agera fristående, om nu de regionala företrädarnas ord får tala. Det är därför som Löfven har en situation att ta tag i, när det kommer till vilket alternativ som han ska presentera för väljarna, ett alternativ som är tillräckligt stark för att kunna bära regeringsmakten. Om det beskedet nu kommer.

Bloggar: Peter.