måndag, maj 14, 2012

Ett avslutande bloggsvar till Peter Andersson

Några avslutande ord i debattväxlingen med Peter. Nu var det ju inte menat att detta skulle ses som den vitala frågan i jobbdebatten, utan i denna diskussion om just sänkta arbetsgivaravgifter är rätt eller fel väg att gå. Det är självklart att jag inte kan kräva av en bloggare som skriver i egenskap av privatperson. Men några svar går det att få.

Det är inte fallet att satsningar på jobb saknas. Möjligheten finns att läsa upp sina betyg på komvux eller folkhögskola med förhöjt studiebidrag, lärlingsjobb som är en reform som regeringen vill införa, möjligheten att läsa in högskoleförberedande kurser på yrkesprogrammen finns fortfarande kvar, hälften jobb hälften praktik, riskkapitalavdrag, ökade drivkrafter för människor med försörjningsstöd att kunna ta ett arbete, lönebidrag, nystartsjobb, instegsjobb mm. Fler förslag som redan finns går att läsa här.

Sen ser jag gärna en omformning i Arbetsförmedlingens sätt att arbeta, bl a möjligheten att konkurrensutsätta den marknaden och ge möjligheten till fler aktörer att förmedla jobb. Just fokus på Arbetsförmedlingen fanns efter valet 2006, då målen för dem var allt annat än att förmedla jobb. Vägen därefter bör gå i att se över Arbetsförmedlingens dominans och ge möjlighet till fler nischade arbetsförmedlare.

Det är dock glädjande att jag får ett svar:"Skillnaden är att det "Mc Donalds-bidrag" som nuvarande regering pysslar med till alla företag med unga anställda i stället skulle användas som en del i riktade insatser för den som anställer långtidsarbetslösa."
Verkligheten är ju att denna satsningen redan finns, i form av nystartsjobb, en satsning som bl a IFAU har lyft fram. Men frågan kvarstår dock, varför förtjänar arbetsgivare högre kostnader för att anställa? Vi kan bortse från företag som McDonald's, för den stora kostnadschocken finns i det offentliga. Kommuner, landsting och myndigheter som Försvarsmaktens om anställer många unga. Hur dessa ska kompenseras är också en relevant fråga.

Media: ABABDNDNGPSvDSvDSvDSvD.