måndag, maj 21, 2012

Förneka problemen eller se dem som de ser ut

Jag hade hoppats att fler hade haft tillfälle att läsa den tydliga uppställning som jag gjorde i en tidigare postning. Erfarenheterna från gårdagkvällens Agenda talar för att fler borde och bör sätta sig in i den arbetslöshetsproblematik som existerar på den svenska arbetsmarknaden. Antingen ser man problemet som det ser ut, eller så förnekar man dem. Förr handlade det om att gömma undan det.

Vad är egentligen skillnaden mellan idag och 2006? Hur kan ett begrepp tolkas så olika idag som för sex år sen? Jag förstår att en del tänker tanken kring begreppet massarbetslöshet, om de nu får bilden av en arbetslöshet som i sig är högre än 2006. Men bilden är lite mer komplicerad. När alliansregeringen tog vid efter valet 2006, fanns ett tydligt problem, de som inte syndes i statistiken. Stora grupper som inte arbetade, men som inte redovisades som arbetslösa. Allt för att visa upp en ljusare bild av tillvaron.

Greppet med att redovisa ett utanförskap var att synliggöra de som inte syndes. Utanförskapet har i sig minskat med över 200 000 människor, människor som doldes undan i sjukförsäkring och förtidspension kan i och för sig synas i statistiken arbetslösa, men den bilden torde vara mer rättvisande över hur det ser ut. Sen till det faktum att Sverige genomlidit en internationell finanskris, med jobb som gått förlorade, torde säga en del om den situation som råder.

Dock är det ett faktum, att påpeka att det finns bred arbetslöshet i alla åldergrupper, bland unga som gamla, bland inrikes födda som utrikes födda, är ett gravt missgrepp, något som riskerar att leda till felprioriteringar kring det som bör vara relevant. Några av de förslag som radades upp i syfte att komma åt strukturella arbetslöshetsproblem i vissa grupper, radades också upp:

  • Förhindra problematiken att utrikes födda fastnar i bidragsförsörjning och se över föräldraförsäkringens konstruktion, för att hindra att människor fastnar i samhällets funktioner som har till syfte att vara språngbräda framför spindelnät. Öka drivkrafterna för att kunna ta ett jobb.
  • Minska marginaleffekterna för människor, unga som utrikes födda som går på försörjningsstöd att kunna ta ett arbete utan att det påverkar deras inkomst negativt. Idag är det en 105 procents stor marginaleffekt att gå från försörjningsstöd till eget arbete för vissa.
  • Mer inslag av jobb och praktik i arbetslivet. Hälften jobb/hälften praktik finns, möjligheten att kunna läsa upp betyg på komvux och folkhögskola finns även den. Regeringen satsar närmare 1 miljard mer nu än under 2006 på vuxenutbildning

En annan aspekt är att Svenska Dagbladet rapporterar att Sverige tappar i internationella trygghetsligan gällande socialförsäkringar. En av faktorerna är att taket i a-kassan inte har höjts, därav färre som får 80 procent av lönen vid arbetslöshet. Men löser det problemet att höja taket så att fler får 80 procent av sin lön? Inte alls, eftersom de som oftast kritiserar regeringens politik kring arbetslöshetsförsäkringen, har inte lagt ett ett relevant förslag om att ändra villkoren för a-kassa sedan förändringen 2007. Nu lägger både Tomas Tobé (M) och Miljöpartiet förslaget om ett inkomstvillkor, snarare än ett arbetstidsvillkor.

Men återigen, att lösa samhällsproblemen handlar mycket om att inte bara förstå hur de ser ut, men också acceptera att de ser ut som de gör. Att Fredrik Reinfeldt får förtydliga detta i Agenda, är i för sig bra för Moderaterna, att alla andra sitter och fokuserar på något annat än att fokusera på verkliga samhällsproblem får stå för dem. Det är dock passande att förstå hur samhällsproblemen ser ut, eller bara förneka att det ser ut på det viset.

Bloggar: Prärietankar.
Media: AB, AB, DN, SvD, SvD.