onsdag, maj 09, 2012

Fritt val - också en väg ur segregation

Det är åtråvärt att återigen påminna om de reformer som har sjösatts och som sjösätts för tillfället inom skolan. 2011 och 2012 är två av de mest reformrika åren i svensk skola. En förändring som tar lång tid att genomföra.

1. En ny skollag
2. En ny gymnasieskola
3. En ny läroplan och nya kursplaner
4. Ett nytt betygssystem
5. En ny lärarutbildning
6. En nyinrättad lärarlegitimation ska stärka kvalitén i skolan och förskolan
7. En fortsatt satsning på lärarlyftet
8. Fler beslut för att stärka kunskaperna i grundskolan
9. En ny lärorik förskola
10. En ny yrkeshögskola
11. Fortbildning för rektorer

Trots allt får folk för sig att allt är förfall och att utvecklingen har pekat rakt ner sen 2006. Som Anders Lindberg.
" Gymnasieskolan har medvetet delats upp i låg- och högpresterande elever. Allt detta har bidragit till att öka klyftorna och segregationen."

Det är därför som det fria skolvalet finns. Den stora orsaken till segregation i samhället är boenderelaterat. Anders Lindbergs recept signalerar om allt annat än att elever ska välja själva. Genom att blanda grupper, ska elevers frihet att välja den skola som passar den bäst minskas. Det tåls att sägas, om boendet är den stora orsaken till segregation, kanske det fria valet är en väg ut ur den samvaron. För då är inte valet problemet till segregation, utan att vi i slutändan har skolor som inte håller måttet, det är det stora problemet.