söndag, maj 13, 2012

Gärna besked framför flip-flops

Politik kan ibland leda till omprövningar. Ställningstaganden som tidigare har varit en grund har utmanats för att blidka nya grupper av väljare. Just omprövning och anpassning är något som numer är vanligt för ett parti som vill förnya sig och locka nya väljargrupper.

Att ompröva tidigare politik ska förenas med den förevändningen, att man sjävkritiskt blidkar sina ställningstaganden och kan ta ny grund i nya ställningstaganden. Risken finns ibland att man framtälls som vindflöjel, det är därför självkritiken finns där som ett grundelement som man måste vårda väl. Mycket av Moderaternas omläggning kretsar kring självkritik och utmanande av tidigare ställningstaganden.

Just Stefan Löfvens omsvängningar är också talande. Det är helt klart att det är skillnad på att vara metallbas och socialdemokratisk partiledare. Dock begär jag inte att Löfven helt och hållet ska släppa sina tidigare ställningstaganden bara på grund av hans partiledarskap. Man kan antingen bara följa de beslut som ligger, eller så kan man utmana dem och peka ut en ny riktning. Stefan Löfven har helt klart valt det första alternativet.

Att sedan ta grund i sin politik och leverera besked på de centrala punkterna i sin politik, behöver inte betyda att man inväntar framtida besked utan också kan stå för den politik som ligger. Det är intressant när man får kritik för att de nyligen startade arbetsgrupperna inte kommit med några konkreta besked. Som inom socialdemokratin finns det arbetsgrupper som ska ta fram en agenda fram till valet 2014. Dock var det inte besked utifrån arbetsgrupper som efterfrågades, utan besked här och nu om den befintliga politiken. Det är därför som jag funderar på saker och ting, som:
  • Hur en position om utbyggd kärnkraft kan förenas med ett kongressbeslut om avvecklad kärnkraft, samtidigt som talespersonen ställer sig emot nybyggd kärnkraft.
  • Hur kan man ta initiativ till breda energiöverläggningar, om man redan nu ställer sig negativ till ett av de stora energislagen.
  • Hur kan man tala emot sänkta arbetsgivaravgifter när man i sin senaste budgetmotion har ett förslag om sänkta avgifter, utan krav på motprestation i form av skapade jobb.
Redan nu efterfrågas de centrala punkterna i Stefan Löfvens och Socialdemokraternas agenda. Det känns fortfarande som man inte vill prata om de centrala delarna i sin politik, hur kraftigt höjda skatter på arbete och höjda ersättningar ska ge fler jobb, hur förslagen ska finansieras utan nedskärningar i välfärden eller höjda skatter, samt hur och med vem som politiken ska drivas igenom.

De konkreta beskeden från Moderaterna i nuläget kan stavas kring något liknande som, de respekterar ordning och reda i offentliga finanser, de fokuserar på att göra det billigare och enklare att jobba och att anställa framför att höja ersättningar för att inte jobba. Det som också nu genomförs är en enorm omläggning i den svenska skolan, en satsning på Life Science som presenterades i april, samt propositioner om infrastruktur samt forskning och innovation som blir två av höstens stora politiska besked. Samtidigt utvecklas både välfärd och kollektivtrafik på de håll där Moderaterna och Alliansen styr.

Det är därför som det efterfrågas konkreta politiska besked här och nu. Att flip-flopa om sin politik är inte vad som skapar trovärdighet i längden. Jag får säga att Tomas Rambergs förmåga att syna politiska företrädare är unik. Politiker från båda lägrena har fått känna på pressen och hamnat på efterkälken. Stefan Löfven klarade den politiska giljotinen, men frågorna kvarstår.

Bloggar: Johan, FredrikKent, Kildén&ÅsmanPeter, Rasmus.
Media: AB, AB, DN, DN, GP, SvD, SvD, SvD, SvD.