fredag, maj 11, 2012

Grunden är att låta föräldrar få bestämma själva

Alla föräldradagar ska överlåtas till föräldrarna. samtidigt som jag upprörs över något annat, kan jag glädjas över annat. Friheten att själva få bestämma över sin familjetillvaro bör vara grund i en familjepolitik som tar människor som utgångspunkt.

I sin iver med att överbygga det faktum att fler mammor tar ut sin ledighet än pappor, försöker politiker hitta sätt för att styra föräldrars val av hur de tar ut sin ledighet. Oftast stavas förklaringen till uttaget till inkomst av arbete. Helt klart är det att grunden till att fler pappor skulle ta ut mer ledighet, är om inkomstskillnaderna mellan mamman och pappan blev mindre. Den saken sköts på arbetsmarknaden, inte i politikers sammanträdesrum.

Kristdemokraterna presenterar en rad förslag till hur familjepolitiken ska utformas. Förslaget innehåller det positiva i förslaget att låta föräldrar att själva bestämma över sitt uttag av ledighet, det varvas med en rad andra förslag om höjda grundnivåer och större möjlighet till uttag av ledighet.

Men det finns fallgropar. Kristdemokraterna föreslår bl a en höjd grundnivå i föräldraförsäkringen, där finns det dock problem. På Svenskans debattsida konstateras det som tidigare har upplysts om, problemet när en generös föräldraförsäkring riskerar att stänga människor ute från arbetsmarknaden. Just det problemet har uppenbarat sig med föräldrar med invandrarbakgrund. Grunden till delaktighet i samhället handlar om att gå komma in på arbetsmarknaden, föräldraförsäkringen är en förmån som i sig skapat ett spindelnät snarare än en språngbräda in i samhället.

Göran Hägglund och Emma Henrikssons förslag lämnar en del frågor, men också en del glädjeämnen. Att människor ska bestämma själva över sin föräldraledighet är en grund i en sund familjepolitik som ser till varje familjs rätt att få bestämma över sin egen vardag.