söndag, maj 13, 2012

Hur ställer sig egentligen Socialdemokraterna till sänkta arbetsgivaravgifter

Det som intresserar mig hur man inom socialdemokratin kan vara så pass splittrad i sin inställning till arbetsgivaravgifter. Som när Peter Andersson skriver"Realisation på arbetskraft i form av sänkta löner och lägre arbetsgivaravgifter kan inte vara Sveriges väg framåt."

Just det första är i sig inget jag opponerar emot. Just kostnaden för att anställa en ung person är inte det stora problemet i nuläget. För en kostnad på 3 000/månad, i form av sänkta arbetsgivaravgifter, nystartsstöd och lönebidrag, kan en arbetsgivare anställa en ung person. Problemet att detta inte nyttjas mer kan utgå från två saker; att arbetsgivare inte riktigt känner till denna möjlighet, eller att svårigheten att hitta kompetent arbetskraft är stor.

Möjligheten för unga ligger i att antingen läsa upp betyg på folkhögskola eller komvux med förhöjt studiestöd, hälften jobb/praktik, eller genom den nya anställningsformen med lärlingsanställningar. Möjligheten finns för unga att läsa igen sina betyg eller för dem som saknar ork att läsa, att kunna få chansen genom lärlingsprovanställning få en chans på arbetsmarknaden

Men något annat är intressant i det hela, får så här skrev samme skribent tidigare: "De rödgröna lyckades få fram den mer offensiva jobbpolitiken. I stället för subventioner av alla företag får den som anställer arbetslösa ungdomar en borttagen arbetsgivaravgift." Hur man nu ena stunden vara mot sänkta arbetsgivaravgifter generellt, när man tidigare tydligt visat sitt stöd för slopade arbetsgivaravgifter för unga arbetslösa, en reform som redan finns (nystartsjobb red. anm.).

Därför landar hela diskussionen i två vitala frågor:
  • Hur kan man anse att lägre arbetsgivaravgifter inte är en väg framåt, samtidigt som man tidigare har uttryckt stöd för slopade arbetsgivaravgifter för unga, något som redan finns?
  • Om man anser att lägre arbetsgivaravgifter för unga inte ger några jobb, hur ställer man sig då till att (S) i sin budgetmotion, föreslår sänkta arbetsgivaravgifter utan motkrav på att arbetsgivare ska anställa fler?
Bloggar: Martin, Peter.
Media: ABABDNDNGPSvDSvDSvDSvD.