tisdag, maj 08, 2012

Intressant att (MP) svarar upp på Tobés a-kasseförslag

I dagens DN går Miljöpartiet ut med kravet om en omformad arbetslöshetsförsäkring. Eftersom kravet på höjt tak i a-kassa, inte skulle innebära någon särskild skillnad, då förslag om hur arbetsvillkoret ska ändras har saknats, finns egentligen inte grunden för att fler ska få det bättre.

Därför föreslår nu Miljöpartiet en ändring, bort med arbetstidsvillkoret ersätts med ett inkomstvillkor på 7 000 kronor, en behörighet grundad på inkomst snarare än arbetstid. Det är förstås intressant att de nu svara upp med liknande viljeinriktning som Tomas Tobé (M) föreslog för en månad sen. Utformningen är inte exakt likadan, men inriktningen är likadan. Kanske detta öppnar möjligheten för en bred samsyn om det som Tobé föreslog redan i april.