tisdag, maj 29, 2012

Lite konstruktiva förslag är väl inte mycket begärt?

I sig är samhällsproblem de som måste belysas, för att människor ska bli övertygade om vem som har förmågan att se dem, belysa dem och föreslå lösningar. Att samhällsproblemen idag och för bara några år sen skiljer sig åt, är tydligt. Jag har tidigare påvisat detta. Jag hoppas att fler hade tagit del av detta, inte minst de som gnäller om att politiker pekar ut enskilda grupper, och inte strukturella problem.

Det stora samhällsproblemet 2006 var breda grupper av människor som stod utanför arbetsmarknaden, men som inte redovisades som arbetslösa. Idag är problemet ett annat, strukturellt högre arbetslöshet bland unga och utrikes födda. Att synliggöra detta problem handlar inte om att peka ut dessa grupper som ett problem, utan att just peka ut just utanförskapet i dessa grupper som problemet. För de som belyser den höga ungdomsarbetslösheten anklagar väl inte unga för att vara problemet?

Ett annat samhällsproblem som Alliansen ville tydliggöra, var att det för vissa inte lönade sig tillräckligt mycket att jobba. För människors, speciellt sjuksköterskor inom den offentliga verksamheten, påpekades det om vilka insatser som görs och hur mycket de älskar sitt jobb, men hur den insatsen inte riktigt speglar sig i den faktiska inkomst som de får varje månad. Det är därför en sjuksköterska har fått behålla 1 5000 mer i plånboken varje månad. Under åren 2006-2010 ökade en sjuksköterskas inkomst med 16,5 procent. Under 2002-2006 ökade inkomsten med 2 procent. Skillnaden går att märka rätt tydligt.

Idag är utmaningarna olika. Det är ingen som helst tanke att Alliansen ska gå till val på att stänga våra gränser mot omvärlden. Men det handlar också om att se problemen och varken blunda för dem, eller tro att man pekar ut en grupp av människor som problemet, när det utanförskapet som är det stora problemet. Människor från länder med tämligen låg utbildningsnivå, kommer ha det i regel svårare att etablera sig, till skillnad från människor från länder med hög utbildningsnivå. Då är det viktigt att vara öppen med att det är just riktade insatser som krävs för att komma åt strukturella problem

Det är därför det finns insatser som jobbskatteavdrag, sänkta arbetsgivaravgifter för unga, sänkt restaurangmoms, RUT och ROT, instegsjobb, nystartsjobb, anställningsstöd mm. Nu behövs även insatser för att motverka marginaleffekter i föräldraförsäkring och försörjningsstöd.

Jag begär inte vissa ska sluta gnälla på regeringen och dess representanter, men inte är det för mycket att begära lite konstruktiva förslag emellanåt. För folket på Aftonbladets ledarsida kanske tycker att Alliansen pekar ut invandrare. Men för alla partier är ungdomsarbetslösheten ett stort problem. det är bara att fundera på när Lindberg och Co ska kritisera sina Socialdemokratiska vänner för att peka ut ungdomar.