tisdag, maj 22, 2012

När kommer oppositionens besked om socialförsäkringarna?

"Sjukförsäkringen har tillåtits bli en parkeringsplats för problem den inte är avsedd för."


"En förändring vi bedömer som närmast oundgänglig är att en tydlig tidsgräns sätts för sjukpenningen. Sveriges extrema sjukskrivningstider är unika och det är också det faktum att vi saknar en bortre gräns för hur länge man kan uppbära sjukpenning. Vi har inte funnit något som talar för att de långa sjukskrivningstiderna skulle ha några positiva effekter. Däremot talar mycket för att tiderna i sig har en negativ effekt på chanserna att komma tillbaka till arbetsmarknaden."


Följande ord kommer från den förre socialdemokratiske ministern Anna Hedborg. Utlåtandet (SOU 2006:86) är en del av den utredning som hamnade på regeringens bord, kort efter maktskiftet och blev grunden för omformningen av sjukförsäkringen. Syftet är att människor snabbare ska hitta en väg tillbaka i arbete, som Louise. Det är parallellt med den rapportering om bl a sjukörsäkringen och a-kassan som görs i Svenska Daglbladet. Oppositionen i riksdagen har i många fall använt sitt tillfälle att svartmåla och skrämma upp folk kring en reform som de säkerligen hade blivit tvingade att genomföra om de hade fortsatt fått styra.


Den pågående socialförsäkringsutredningen är i en slutfas. Förhoppningen är att denna utredning ska leda till en konstruktiv debatt kring hur socialförsäkringarna ska stärkas ytterligare. Grunden är dock klar, a-kassan är en omställningsförsäkring för att ställa om till ett nytt arbete, Sjukförsäkringen ska se till att människor med arbetsförmåga får de verktyg att kunna återgå i arbete. I kritiken kring bl a a-kassan, döljer sig två relevanta frågor:

  • Varför har inte taket i a-kassan höjts om man har haft chansen?
  • När kommer förslag om att ändra villkoret i a-kassan? Det finns ett förslag från moderat och miljöpartistiskt håll om att införa ett inkomstvillkor. Sedan 2007 har Socialdemokraterna inte presenterat ett konkret förslag till förändring av villkoret för att få a-kassa.