lördag, maj 05, 2012

Om skolan - Juholtretoriken försvann inte med Löfven

Stefan Löfven har gjort ett ovanligt tydligt utspel. I frågan om skolan, reagerar han rekylmässigt på Skolverkets tes om att fritt skolval har bidragit till ökad kunskapsojämlikhet mellan skolor. Genom ändringar i skollagen ska fler blandade skolgrupper garanteras. För de som tror att den retorik som bara fanns med Juholt, blir besvikna när det uppkommer ett faktum att Stefan Löfven har en liknande vilja att styra skolan ovanifrån.

Det går att fundera på varför det är andra elevers yttersta ansvar för att omotiverade elever klarar skolan, än att lärare, rektorer och övrig pedagogisk personal tar sitt ansvar för att lyfta elever med dåliga resultat. Redan nu görs omfattande satsningar på lärare och rektorer. Rektorslyftet, en statlig rektorsutbildning för att ge rektorer den kunskapen för att utöva ett pedagogiskt ledarskap i skolan.

För lärare genomförs den största fortbildningssatsningen i modern tid, inriktat på förskollärare och lärare bl a. Stärkande av lärarnas yrkesroll i skolan och på arbetsmarknaden, införandet av en ny karriärvägsreform. Utökade satsningar på läsa-skriva-räkna för att stärka färdigheterna hos de yngsta eleverna, fler och tidigare uppföljningskontroller och satsning på att specifikt stärka matematiklärares undervisningsförmåga.

I skapandet av en mer effektiv skola, bör fokus mer ligga på att höja samspelet mellan elever, lärare och övrig personal, än att fokusera på mer statlig kontroll i form av ändringar av skollagen, försvåra för elever att välja. Debatt förs även om behovet av en statlig skola. Frågan är hur föräldrar skulle få närmare till de högst ansvariga om skolan styrdes via en nationell myndighet än via de kommunala representanterna som bättre förstår de lokala förutsättningarna

Att förbättra skolan ligger i att se till hur förbättringar kan göras inom skolans väggar. Det görs genom att fokusera på bättre samspel mellan elever och pedagogisk personal, att förbättra styrning och uppföljning. I den debatten åker Stefan Löfven in på sidospår, när han tror att det är elevers ansvar att omotiverade elever klarar skolan, att elever ska begränsas i sina valmöjligheter.