tisdag, maj 08, 2012

Regeringen behöver även en oppositionsledare

Det är en ihärdig fråga från allianshåll, hur ser det samlade svaret från oppositionshåll ut? Hur ska främst Socialdemokraterna gå till val? Hur kommer regeringsalternativet se ut? Om än inte frågan kommer få svar under den närmaste tiden, finns en annan fråga som är högst relevant, vem vill se sig som ledare för oppositionen?

Stefan Löfvens framträdande i söndags lämnade allt annat än att något överraskande. Eftersom han agera på ett helt annat sätt än sin föregångare, blir förståelsen rätt stor till att socialdemokratin har en ledare som framstår som mer lågmäld och tillbakadragen än yvig och spretig. Dock behöver även framtoningen skruvas upp än mer. Det är fortfarande beskeden som är den stora frågan som ska besvaras.

Bilden av oppositionen må vara splittrad. Just den bilden speglades i debatten, trots Löfvens tillbakadragna lugn. Skälet främst stavas Jonas Sjöstedt, en person som trots att Löfven spelar på en mer lugnare framtoning, borde kunna ge en bild av vem som egentligen framstår som den som representerar den relevanta oppositionen i svensk politik. Att det skulle vara Gustaf Fridolin eller Jonas Sjöstedt är svårt att tro, folk bör rimligtvis förvänta sig att den störste håller i taktpinnen.

Därför kommer kraven på Löfven att bli än högre. Det är inte bara de tydliga beskeden som måste fram, det är även signalen som om vem som står upp som oppositionens härförare. Förändringarna i svensk politik kommer pågå. Trots de olika ståndpunkterna kommer Alliansen fortsatt att framställa sig som det enade alternativet. Det är egentligen inget som något oppositionsparti kan göra något åt då de inte presenterar något gemensamt.

Det är därför besked som fortsatt är att vänta på. Stefan Löfvens stora besked, den tydliga politiska inriktningen, de stora politiska beskeden som ska forma oppositionens alternativ fram till valet. Det är egentligen en värdemätare om att smekmånaden gånger tre nu är över. När förhoppningar går över i förväntan om besked blir läget mer kritiskt. Men varför ska man egentligen glädjas över en opinionsmässig svängning?

Bloggar: PeterPeter, RogerTV-kändisen.
Media: ABAB, AB, DNDN, SvDSvD.