lördag, maj 19, 2012

S-kommuner - fler sommarjobb men bäst lön?

SvD har i en granskning klarlagt hur det ligger till bland Stockholms kommuner och tillgången till sommarjobb. Slutsats: S-styrda kommuner ger fler jobb via kommunen än alliansstyrda kommuner. Detta må säga något, men inte hela bilden.

Sett till vänster finns bilden av vilka kommuner i Stockholm som ger flest sommarjobb. Om man kollar på den undre bilden, blir intrycket ett annat. Timlönen som Kommunal sätter rekommenderad timlön är 61 kr/h för 16-17år och 75kr/h för 18-19 år. Faktum är att när timlönen spelar in, skiljer sig kommunerna.

Många av de andra kommunerna skiljer ut sig. Alliansstyrda kommuner som Stockholm, Danderyd, Täby, Ekerö och Sollentuna ligger klart över Kommunals rekommendation om lägsta timlön, medan de S-styrda kommunerna i de flesta fall ligger långt ner i listan, inte under Kommunals rekommendation, men inte tämligen långt över det.

Denna bild av hur det ser ut bör ställa ytterligare frågor:
- Om S-kommuner är bäst på att förmedla sommarjobb, varför betalar de inte också bäst löner?
- Hur ser tillgången tillgången ut till sommarjobb ut i övrigt, utöver de som kommunerna förmedlar?
- Hur ser behovet ut att förmedla kommunala sommarjobb ut i varje kommun?

Bloggar: Kent.
Media: SRSvDSvD.

Korrigering: Den alltid duktige Edvin Alam förtydligar om situationen i Sollentuna. Högsta timlönen ska vara 90 kr/h, kommuner och företag finansierar 50 procent var. Dessutom får ungdomar söka jobb i privata företag, även utanför kommungränsen.