lördag, maj 12, 2012

Stefan Löfven bör prata mer om det centrala i sin politik

Det är intressant. Att prata så mycket om en bred politik för jobb, men inte ge svaren på de centrala punkterna. Stefan Löfven är en intressant person i nuläget. Inte bara för hans förmåga att gjuta mod i socialdemokratin återigen, utan också den oerhört goda förmågan att hålla uppe förtroende utan att ge de konkreta beskeden. Det är därför som Sveriges Radios Lördagsintervju blir så vital.

Det är ju inte fallet att  Socialdemokraterna saknar politik, tvärtom. Skillnaden är att de inte vill prata om den. Det är som när Peter Andersson skriver att "vårmotionen har besked på några centrala punkter ", glömmer han bort en sak. De centrala punkterna är inte miljonförslagen som har presenterats i form av utbildningskontrakt och innovationsråd, utan miljardförslagen som är de centrala. Man vill inte berätta om dem, därför dessa punkter handlar om kraftigt höjda skatter och ersättningar för att inte jobba. Ska vi ta några centrala punkter är det dessa frågor som kommer:
  • Hur ger över 20  miljarder i extra skatter fler jobb?
  • Hur ska en fördubblad restaurangmoms leda till ökade möjligheter för ungdomar att få jobb?
  • Hur ska (S) finansiera sina föslag utan att skära i välfärden och höja skatter?
  • Hur ger ökade bidrag förutsättningar för fler jobb och fler i arbete?
  • Hur och med vem vill (S) regera? Hur ser oppositionens regeringsalternativ ut?
  • Hur ska (S) kunna regera med Vänsterpartiet som monterar ned överskottsmålen, vill införa höjda skatter på företagande, totalt förbud mot vinst i välfärdsverksamheter? 
Som Peter inleder sista stycket "Arbetsgruppernas parti kommer också att presentera sina förslag "nästa höst" och har såldes ingen rätt och inga skäl att kräva skarpare och snabbare besked av (S). ". Men väljarna har rätt att kräva Socialdemokraterna på besked, därför hjälper vi dem att trycka på. Beskeden som Socialdemokraterna kan ge är de förslag som ligger i senaste budgeten. Det är rätt tydligt att man inte vill tala om den.

Inte minst när (S) föreslår en sänkt arbetsgivaravgift, utan krav på motprestation samtidigt som man föreslår en kraftigt höjd arbetsgivaravgift för unga, med förevändningen att den inte är jobbskapande. Varför argumentera emot en sänkning när man inte ställer krav med sin egen sänkning?

Centrala punkter för jobb är också arbetslöshetsersättningar. Detta må vara en fråga där Socialdemokraterna borde komma till sin rätt. Tidigare i april föreslog Tomas Tobé (M) en lösning där inkomst snarare än en arbetstidsregel skulle vara avgörande för a-kassa, en lösning som även Miljöpartiet har hoppat på. Den centrala frågan blir hur ett höjt tak i a-kassan ger fler tillgången till den, om nu inte ändrade villkor har föreslagits. Det är här som det blir konstigt när Löfven tycker det är ok att människor står utanför. Var det inte fallet att alla skulle kunna omfattas av en sjysst arbetslöshetsförsäkring? När det är vitalt med en sjukförsäkring som ska omfatta alla, bör det vara vitalt med en a-kassa som omfattar alla.

De centrala punkterna i Socialdemokraternas politik som påverkar jobben, är de som kommer fram i lördagsintervjun. Frågan om den framtida energiförsörjningen. Stefan Löfven går här en balansgång, den i sitt tidigare ställnignstagande som metallbas där han hade ansvar för jobben, och i sitt nuvarande ställningstagande där den politiska processen i partiet är det viktiga. Det är också här som partiets beslut om avveckling ställer relevanta frågor, hur energitillförseln ska tryggas, men framförallt hur en bredare energipolitisk överenskommelse ska komma till om det redan finns ett beslut om avveckling av det största energislaget.

Det är därför som kraven på de centrala punkterna bli så vitala. Det är inte fallet att de centrala punkterna lyser igenom, för det är inte det som kommuniceras. Att sitta och inte tycks vilja känna igen sitt senaste budgetförslag, och då pratar vi om det budgetförslag som lades i höstas, då börjar man undra hur intresserad man är att vilja prata om sin politik. För det är ju inte fallet att Socialdemokraternas idag saknar politik, de tycks så ointresserade av att vilja berätta om den. Det borde skrämma väljarna.

Bloggar: Fredrik.
Media: ABNewsmill, SR.