fredag, maj 18, 2012

TCO utesluter inte jobbeffekt av jobbskatteavdrag

Utvecklingen av jobbskatteavdraget har varit på tapeten ännu en gång. Utifrån den hearing som hölls förra veckan i Riksdagen och de spörsmål som kommer från olika håll. Just fokus ligger kring en av aktörerna, TCO som inte delar samma positiva syn som övriga. Men anser de att jobbskatteavdraget inte har haft jobbeffekter? Svaret är nej.

Det är utifrån fackförbundet TCO och deras blogg Utredarna, som kritik riktas mot det sätt som Finansdepartementet använder, basuneras kritiken ut från vissa håll om hur meningslöst jobbskatteavdraget ärVissa går så långt att påstår att TCO/Utredarna menar att jobbskatteavdraget inte har haft några effekter. Så är inte fallet.

Noterar man det som Roger Mörtvik säger under hearingen, är att även han inte utesluter jobbeffekter av jobbskatteavdraget, skillnaden är att Mörtvik vill se satsningar på annat. Att TCO vill se annat, speciellt för sina  egna medlemmar är förståeligt. Men vad finns i övrigt att tillägga om jobbskatteavdragets effekter.

- Rapport under april 2009 om jobbskatteavdragets positiva effekter på sysselsättningen (Lennart Flood, Roger Wahlberg och Peter Ericson)
Rapport från Ekonomiska avdelningen vid Finansdepartementet, mars 2009, om jobbskatteavdragets positiva effekter på sysselsättningen. (Hans Sacklén)
- Rapport från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle - SNS, om jobbskatteavdragets positiva effekter på sysselsättningen. (Lennart Flood 2010)
- IMF rekommenderade under 2011 att Sverige borde fortsätta med ytterligare ett steg i jobbskatteavdraget för att stärka arbetsmarknadens funktionssätt.
Studie från Konjunkturinstitutet (Konj)  om att jobbskatteavdraget ökar arbetsutbudet. (Juni 2011)

 - Ny rapport från Konj om att jobbskatteavdrag 1-4 ökade hushållens disponibla inkomster och bland annat låg bakom den kraftiga uppgången i arbetskraftsdeltagandet. (September 2010)

Kort och gott, TCO utesluter inte heller effekter av jobbskatteavdraget, men vill se andra satsningar. Hursomhelst, den jubelkör som rosar TCO:s kritik, tar väldigt liten hänsyn till vad som sades i samband med riksdagens hearing om vad TCO egentligen vill. Det blir tämligen uppenbart vid citat som "Men men detta verkar alltså inte ha sjunkit in hos vare sig Borg eller Reinfeldt, därav fixeringen vid skattesänkningar i alla dess former". Men låt oss då se vad TCO vill:

"Eller tänk om regeringen vågade tänka nytt kring jobbskatteavdraget och istället för ett för ett generellt femte avdrag införa ett riktat, dubbelt, jobbskatteavdrag till den som har varit långtidsarbetslös eller beroende av försörjningsstöd men som börjar arbeta."
vidare i en kommentar från Roger Mörtvik:
"Och just för att det är mer effektivt att rikta detta mot utsatta grupper, bör andra skattesänkningar istället riktas mot det som stärker utbildningspremien, och då är slopandet av värnskatten prioritera"
Det riktas kritik om fixering vid skattesänkningar, men tar grund i kritik från en aktör som föreslår skattesänkningar. Det som är värt att nämna att de senare citaten kommer från den utredning som släpptes 8 maj, inte den som släpptes den 16 maj och som är stor grund hos de som vill stämma upp i kritik mot jobbskatteavdraget. Undra varför de var så tysta då.
Det finns även annat att tillägga. TCO konstaterar, likt Riksrevisionen att få känner jobbskatteavdraget och dess effekter på den disponibla inkomsten. Det är även detta som TCO tar som grund för att jobbskatteavdraget ska få en större upplevd effekt än för tillfället (Se bild 2). Det blir då värt att påminna om jobbskatteavdrag.se. Fler som känner till jobbskatteavdraget, är en fortsatt utmaning att påpeka de positiva effekterna som märks i människors plånböcker.

Därför känns det positivt att jobbskatteavdraget är en av de mest genomlysta reformerna som alliansregeringen har genomfört. Få svenskar känner till dess innebörd, kritik har riktats om dess verkan. Men en sak måste vi fundera på, hur hade det sett ut om jobbskatteavdraget inte hade funnits? Det kanske är svårt att räkna på det scenariot. Kritiker tar nu grund i TCO:s kritik för att kritisera jobbskatteavdraget och skattesänkarpolitiken. Men inte heller TCO utesluter jobbeffekter av jobbskatteavdraget, de föreslår i sin tur ytterligare skattesänkningar, om än mer riktade.

Mer att läsa hos Edvin.
Bloggar: KentPeter.
Media: SvD.