lördag, juni 16, 2012

Alla ska få jobba hur mycket de vill

Ser man till välfärdsbranchen är det område med god utvecklings-, förändrings- och förbättringspotential. I samtal med välfärdens medarbetare kommer de tankar som kretsar kring hur stolta de är över sitt arbete, men hur också hur de skulle vilja se sin situation kan förbättras. Bättre lön, tryggare anställning, möjligheten till mer inflytande över verksamheten.

"I år har vi hört att resurserna blivit fler. Dock har vi inte sett dem komma ut till oss". Något liknande är ett vanligt vittnesmål från välfärdens medarbetare. Storleken på välfärdsssystemet och de resurser som kommer till dels, ifrågasätts då de positiva effekterna inte syns ute i de verksamheter som arbetar närmast människor.

Socialdemokraterna har som mål att samtliga S-styrda kommuner och landsting ska ha erbjudit sina nyanställda rätt till heltid 2014. Från det tidigare ställningstagandet om att lagstifta på nationell nivå till att likt frågan om hur annan privat verksamhet ska tillåtas konkurrera mot de offentliga alternativet, flytta frågan till kommunal nivå. Rätten till heltid i offentliga sektorn är inget att negligera. Folk ska erbjudas möjligheten att både gå upp i arbetstid, men även i de fall det önskas, också få gå ner.

På ett sätt ligger samma vilja från moderat håll, om att strävan efter ett högre förtroende inom välfärdsområdet, inbegriper att bl a se till de offentliganställdas önskemål om tryggare anställningsvillkor, dvs kunna erbjuda rätten till heltid. Dock kvarstår frågan om inställningen till lagstiftning från socialdemokratiskt håll, vid eventuell valseger. På lokal/regional nivå kan de erbjuda de anställd möjligheten att gå upp i heltid redan nu. Vill man lagstifta på nationell nivå, får man också visa hur man ska kompensera för det eller om detta finansieringsansvar ska ligga ute på kommuner och landsting.

Utifrån de tre punkter som Carin Jämtin/Lennart Dahlberg sätter upp, ska arbetet bära frukt inom ett och ett halvt år. Vad som kommer härnäst är en fråga att besvara, om frågan om lagstiftning ligger kvar som vallöfte. Jag hoppas att de borgerliga kommuner som vill förbättra villkoren för sina offentliganställda, arbetar med att öka möjligheterna för att både gå upp i arbetstid, samt ner i arbetstid för de som önskar. Många av de som arbetar inom välfärden älskar sitt jobb, det är därför deras önskemål om bättre villkor och mer inflytande ska bejakas.

Bloggar: MariaPeter.
Media: ABDN, GPSR, SvDSvT.