torsdag, juni 28, 2012

Att utveckla politiken - Vem ser till företagens bästa?

Det är just det intressanta i den debatt om vem som ser till näringslivets bästa, som denna typ av debatt uppstår. Just Stefan Löfvens mantra, att framstå som näringslivets bästa vän är inget förvånande. Det är dock år av reformer för att främja företagande, samt de reformer som fortsatt ska stärka företagande, oavsett storlek, oavsett var och hur de verkar.

Igår var jag på ett semniarium med nyhetssajten Makthavare. Bakgrunden var Stefan Fölsters, Svensk Näringslivs nya rapport "Sverige har blviit en fet katt". En finansminister som vägrar släppa på plånboken, i en tid då stora delar av Europa brottas med djupa ekonomiska bekymmer. Det är då Sverige kan satsa på reformer.
Det är just vad som kommer till hösten som blir det intressanta. Forsknings- och innovationsproposition, infrastrukturproposition

Att se till företagande är både att se till de stora internationellt verkande företagen, som de små och innovationstyngda företagen som verkar inom landet. Det har gjorts en rad förändringar, regelförenklingar, skattesänkningar, satsning på forskning och infrastruktur och ständig dialog med företag ute i landet. Genom att lyssna in till deras vardag formas nya besked om hur företagande kan stärkas.

Ibland kan kritiken som målas upp i medier, sammanfattas som sådan:

1) Sverker Martin-Löf – blytung industrisosse och klimatskeptiker
2) Hans von Uthmann – f.d. hög Vattenfallchef som förlorade jobbet när man omorganiserade på Alliansens direktiv om större miljöfokuserad energi
3) Åke Svensson – fd. Saab-chef som förlorade jobbet när Allianen vägrade spola ner årliga 50 miljarder av skattebetalarnas pengar ner i Saab.

Nu skådar dock en höst där just de stora beskeden kommer vara de intressanta. Vad kommer för besked gällande forskning och innovation? Vad kommer gällande infrastrukturen? Vad blir det för satsningar avseende företagande i frågan om förenklingar, skattesänkningar för att stärka företag, stora som små? I kampen om företagens gunst, kräver det besked.

Och det är sant. Många reformer går att genomföra utan att det kostar något. Förmågan att premiera företagande, att se till både små och stora aktörer är viktigt. Det är genom att lyssna på alla aktörer, det är så politiken utvecklas.