tisdag, juni 26, 2012

Bättre med mer fokus på bättre välfärd

Tre sjuksköterskor som upplever stelhet och brist på möjligheter att förbättra verksamheten som ofta upplevs i offentlig regi. De startar sin egen verksamhet som ger dem möjligheter, de får mer beslutandemakt, personalen blir mer delaktig i verksamheten, det leder till att både patienter och personal trivs bättre. Beslutsvägarna blir kortare och det är lätt att vända sig till sin närmaste chef så fort det är något.

Av den verksamhet som bedrivs kan sjuksköterskorna ta ut ett litet överskott ur sin verksamhet. Överskottet  kan gå till att betala av lån på verksamheten, att förbättra lokaler, utrustning och till att kompetensutveckla sin personal ytterligare. Sådant som görs i offentlig regi med skattepengar. I huvudsak återinvesteras pengarna i verksamheten. Men just de kortare beslutsvägarna och förmågan att påverka verksamheten är vad som kan göra att verksamheten kan bedrivas än mer kostnadseffektivt.

Röda Korsets center för tortyrskadade förlorade en upphandling i Stockholms Stad. Med hjälp av det överskott som de hade lyckats bygga upp, kunde de anlita ett juridiskt ombud, beslutet överklagades och Röda Korset vann. Trots att de likt många non-profitaktörer lever på marginalen, kunde det lilla överskottet hjälpa dem att vinna en tvist som var kan ha varit vital för deras verksamhets överlevnad.

Att främja välfärden för ytterligare aktörer är vital då trycket på välfärdens tjänster kommer att bli högre i framtiden. Enligt EU-kommissionen kommer kostnaden för äldrevården att öka till runt 5,8 procent av BNP år 2060 i Sverige, till skillnad från de 3,5 procent av BNP som äldrevården kostar. Att det finns behov av kapital är tydligt. Det kan lösas på fler vägar än vad den gemensamma skattebasen kommer kunna bära.

I debatten om en bättre äldrevård, men också en bra välfärd handlar om hur vi ska kunna få mer välfärd per krona. McKinsey Global Institute ser i sin Sverigestudie, en ökad välfärdsproduktivitet på 25-30 procent. De rekommenderar fortsatt utveckling av välfärdstjänsterna. Att återgå till offentliga monopol är inte en lösning.

Det är i den situationen som fokus mer och mer kan riktas mot högre kvalitet och högre nöjdhet för patienter och vårdtagare. Det är därför kärnfrågan i debatten, hur vård och omsorg blir bättre bör få mer fokus än just vinster och huvudmän. Just kunnandet inom just välfärden kan bli en svensk exportvara för länder som önskar att utveckla sina välfärdstjänster på samma sätt som Sverige. Det finns runt 10 000 anställda i sådana företag redan nu, som sprider sina kunskaper i andra länder.

De som försöker bekämpa vinster och valfrihet är i sig desamma som har bekämpat avmonopoliseringen av en rad andra saker under historien, telefoni, tv, apotek. Att fokusera mer på vinster, valfrihet och huvudmän är att glömma mer av fokus på just hur vården ska bli bättre. De som kämpar emot har en tung uppgift att lösa, inte minst hur de ska motivera för runt 14 000 välfärdsföretag med sina runt 177 000 anställda om varför de inte ska få driva sin verksamhet vidare.

Media: ABSN, SvD, SvDSvD.