tisdag, juni 05, 2012

Det krävs en del för att vinna val

Siffror i halvtid är just en sådan påminnelse som brukar ge en fingervisning om att det finns mycket kvar att göra, men samtidigt inte att det är kört. Sören Holmberg får ägna sig åt något annat att att döma ut sittande regeringsallians. För att finna sig i underläge är denna situation mer gynnsam än för fyra år sen, men samtidigt är det en påminnelse till alla de aktiva ute i landet, att det som alla eftersträvar, nämligen förtroende är något som förtjänas varje dag.

En regering förtjänar alltid lite pisk i halvtid. Människor förtjänar alltid mer, att oppositionen inte utnyttjar detta tillfälle än mer tydligt kan tänkas vara märkligt. Som opposition finns det möjlighet, att med mängder av tankar och idéer och synpunkter visa på vad man vill. När valet närmar sig, kommer kraven på konkretisering. Att man nu väljer mer av tystnad kring de konkreta alternativen är talande, men det fungerar för tillfället.

Utmaningarna för Alliansen är fortsatt stora, regeringsinnehavet ska bäras, samhällsproblemen ska bemötas, reformer ska formas med respekt till rådande läge, samtidigt ska fokus ligga på hur arbetet framåt för att förtjäna fortsatt förtroende. Fördelen med regeringen är att just ha regeringsmaskineriet. Leif Pagrotsky sade en gång att bristen till konkret idéutveckling låg i att Socialdemokraterna nu inte längre har tillgång till just regeringsmaskineriet. Samma problem existerar inte på högersidan.

Att arbeta med den konkreta politikutvecklingen och hur den ska bildsättas, är något som jag deltar i varje dag. Medvetenheten att det finns mycket kvar att göra är känt, oavsett vad den mest betydelsefulla mätningen har att säga. Därför finns det stora utmaningar kvar.

- Tydliggöra de politiska alternativen i svensk politik. Fokus i förnyelsearbetet handlar om att peka ut de samhällsproblem som människor ser som relevanta och föreslå lösningar. Fokus för valet 2014 ligger på jobben, där har sittande regering mycket kvar att visa i nya lösningar som löser det mest relevanta samhällsproblemet. Samtidigt ska det ställas mot alternativ, vad är hotet mot den politik som förs? Vad innebär den för konsekvenser. I brist på granskning av oppositionens alternativ, är det också viktigt att skapa den konfliktyta som finns mellan den politik som förs och den som oppositionen vill föra.

- Fortsatta besök och samtal i människors vardag. Välkommen till verkligheten var ett grepp som Moderaterna körde under förra mandatperioden. Att fortsatt lyssna till människor och visa att vi bryr oss om och ser samhällsproblemen som människor ser dem är viktigt för att regeringspartierna också ska tolkas som att de inte bara regerar, utan också befinner sig i opposition mot de samhällsproblem som existerar.

- Fortsatt fokus framåt. Det är klart att läget nu är bättre än 2008. Men förutsättningarna är helt annorlunda, problemen annorlunda och motståndarna är också utbytta. Det bästa receptet är dock enkelt, människor ser inte bara till vad som har gjorts, utan vad man vill göra. Att tydligt fokusera på vad man vill, ställa det mot det egna alternativet betyder jämfört med utmanarens alternativ, är det fortsatta fokuset framåt.

För regeringen har de allt att vinna, men också allt att förlora. För oppositionen har de bara allt att vinna, lyckas de inte förändras egentligen inget. Därför är den fortsatta politikutvecklingen vital. Samtidigt ska de existerande samhällsproblemen bemötas, samtidigt som fokus ligger på att fokusera på det förnyelse- och förändringsarbete som är nödvändigt för att fortsatt förtjäna förtroende. Alliansen ska både regera och visa att de kan sätta sig i opposition mot samhällsproblemen för att förtjäna fortsatt förtroende. Något de bör ha lärt sig vid detta laget.

Bloggar: Peter.
Media: AB, DN, SvDSvDSvD.