måndag, juni 04, 2012

Ett skede som förtjänar noggrannare granskning

Svensk politik är inne i ett nytt skede. Socialdemokratins och Stefan Löfvens framfart skapar förväntningar som syns rent medialt som opinionsmässigt. I sig har politiken kommit in i ett normalläge under en mellanvalsperiod. förväntningar byggs upp, men i sig är tystnaden talande. För en opposition som bör vara de som driver på med idéer och förslag beter socialdemokratin helt annorlunda. Kanske är det detta som de tjänar på.

Det är just i skedet av Socialdemokraternas framfart som också behoven av granskning kommer att bli än mer relevant. Ett nytt ledarskap skapar förväntningar, Stefan Löfvens trygga framtoning är en bidragande effekt. Till skillnad från Håkan Juholts framtoning, speglar Löfvens återhållsamhet nästan en pinsam tystad i jämförelse med hans företrädare.

Stefan Löfven och Socialdemokraterna har en rad knäckfrågor att ta tag i. Det är han väl medveten om. Just detta gör granskningen av det socialdemokratiska alternativet än mer intressant. När Socialdemokraterna inte riktigt vill prata om sin politik, när granskningen uteblir tvingas motståndarna att lyfta fram agendan och göra den synlig.

- Frågan om kärnkraften. Stefan Löfven vill följa partikongressens beslut om avveckling, men kan se sig en  utbyggnad av kärnkraften för att ersätta befintliga reaktorer. Vänsterpartiet och Miljöpartiet som potentiella samarbetspartners vill avveckla kärnkraften. Med både inställningen att avveckla och bygga ut ser sig Löfven också möjligheten till en bred energiöverenskommelse. Hur går detta egentligen ihop?

- Vinster och valfrihet i välfärden. Den senaste debatten om offentlig vård ställer en del frågor. LO å sin sin vill bekämpa Lagen Om Valfrihet - LOV, en lagstiftning som ska skapa större valfrihet bland vårdtagarna och förflytta mer av makten från politiker. Samtidigt väljer Miljöpartiet en diffus medelväg om att motverka vinstsyfte, socialdemokratins vänsterfalanger är emot all form av valfrihet och vinstsyfte. Vänsterpartiet likaså. Frågan är dock vad Löfvens och socialdemokratins svar

- Jobben. Varför riktas det största slaget mot de som har svårast att komma in på arbetsmarknaden. På något sätt bör Löfven förstå, att i övriga fall där man använder höjda skatter för att minska något, som skatt på bensin eller alkohol, bör rimligtvis samma logik råda kring när man höjer skatten på arbete. Hur slår de över 20 miljarderna i skattehöjningar mot företag och jobben?

Förväntningar skapar framgång. Ett nytt ledarskap har växt fram och väljarna skapar förhoppningar kring att ett nytt ledarskap ska leda till konkreta besked. Att granskningen i sig uteblir, går att leva med ett tag till. Men som oppositionen vill man ta ansvar och gärna förtjäna väljarnas förtroende att få bilda regering. Om nu inte Socialdemokraterna börjar tala om deras egentliga agenda, kommer granskningen bli än mer relevant. I  det fallet riskerar de att bli det alternativ som blir granskade, och att regeringen hamnar i en oppositionsroll, mot opposition och mot samhällsproblem.

Läget i inrikespolitiken gör granskningen av socialdemokratin än mer relevant. För de som det går trögt för, återstår mycket arbete att återigen förtjäna nytt förtroende. Att ständigt påminnas om det gör förnyelse- och förändringsarbetet än mer relevant. Mer om det i en annan postning.

Bloggar: Edvin.
Media: AB, AB, AB, AB, DN, SvD, SvD.