måndag, juni 18, 2012

Europas väg ur krisen - egentligen ingen mirakelkur

Igår, samtidigt som rösterna i det grekiska valet räknades färdigt, blev det också klart att Tyskland och Grekland kommer gå en omgång även utanför den finanspolitiska arenan. Kvarstfinal ett av fyra i fotbolls-EM kommer att avgöras mellan två länder med ett aningen spänt förhållande till varandra.  Förväntningarna är där också att grekerna kommer gå på knä mot det stabila tyska maskineriet. Dock pågår kampen alltjämt för att rädda de grekiska ekonomin, en match där tyskarna finns som en spelare.

Ny Demokrati blev vinnare i ett nyval, i ett led av politiskt kaos som format landet under månader. Samtidigt vinner Hollande och socialisterna. I ett politiskt mer stabilt Frankrike kan Hollande fokusera på sina reformer, hur än effektiva de är. Tanken om sänkt pensionsålder, ökad upplåning och pådrivande av euroobligationer får en att rynka lite på pannan. Vad Europa behöver är stabilitet och tillväxt genom ökad handel med varor och tjänster, inte en fortsatt framfart på tomma tankar.

Situationen i Frankrike är mer stabil än Grekland, men långt från säker. Krisens effekter är ett resultat av flera års ovarsam ekonomisk hållning. Spanien befinner sig en prekär situation, efter år av levande över de egna tillgångarna. Att leva utöver egna tillgångar är något av en signal om allvaret som all bör inse. De finansiella ramverken i Sverige, som togs fram under 90-talet har tjänat oss väl. Men inte heller vi är skyddade från de svallvågor som Europa kriser avger.

I kampen för en mer stabil ekonomisk situation i Europa finns det egentligen bara två moment som behöver bejakas. 1) Alla länder behöver inse vikten av stabila offentliga finanser. Det som skapar en ohållbar marknadssituation, är inte marknaden i sig, utan effekterna av oansvarig ekonomisk hushållning på politisk nivå. Allt för att lugna marknaden är att inse att tomtankkörningen är över. 2) Ökad handel med varor och tjänster. Europas länder måste inse vikten av handel för att skapa tillväxt vid sidan av åtstramningarna. Genom det tryggas offentliga finanser och länder och spiralen med ökad upplåning och nedskärning i offentliga system kan förhoppningsvis upphöra.

Vägen ut ur den ekonomiska nedåtspiralen är egentligen ingen mirakelkur. Det är bara att inse en gång för alla att fortsatt framfart på tomma tankar, är inte Europas väg framåt. Att inse vikten av stabila finanser och och ökad handel för att främja stabilitet och öka Europas konkurrenskraft är endast det som tar Europas upp ur djupet.

Media: AB, AB, AB, AB, DN, DN, DN, DNDN, DN, SvD, SvD, SvD.