tisdag, juni 19, 2012

Fas 3 och och steget till reguljär arbetsmarknad

Svt har återupptagit granskningen av den mest genomlysta arbetsmarknadsåtgärden, Fas 3. Rapporteringen har kretsat mycket kring de fel och brister som finns i systemet. Att vara lyhörd med dessa, förbättra och förhindra att människor låses in i åtgärder, är ett viktigt arbete. I kölvattnet av en intensiv debatt och ett omtalat tillkännagivande, där oppositionen fick regeringen på fall i en omröstning, är det läge att förklara gången efter det.

I den rapport som Arbetsförmedlingen skickat till regeringen, framgår fakta kring hur sysselsättningsfasens sista steg, det så kallade Fas 3. Som åtgärd är Fas 3 den fas där människor har befunnit som längst utanför arbetsmarknaden, ger åtgärden också en chans till att ge människor möjlighet till att pröva på arbetsgemenskapen.

Runt 5-600 människor lämnar varje månad Fas 3 för den reguljära arbetsmarknaden, 7 av 10 är nöjda med sin plats. Trots det har minskningen av antalet aktörer gjort att andelen människor utan placering har ökat. Att antalet människor i det tredje steget i sysselsättningsfasen ökar, är också en utmaning som åtgärdas på många håll. Bl a genom förhöjt studiestöd, lärlingsanställningar och anställningsstöd för att människor ska bli mer attraktiva på arbetsmarknaden.

När riksdagen tillkännagav för regeringen att stoppa anvisningarna till Fas 3, sattes ett arbete igång för att föreslå åtgärder för att effketivisera den. Regeringen återkom med en rad olika åtgärder, extra handledarstöd, anställningsstöd, en upprensning bland olika aktörer som inte tog sitt ansvar utan utnyttjade systemet. Drygt 300 Fas 3-anordnare har Arbetsförmedlingen sagt upp samarbetet med.

Orsaken till tillkännagivandet var att regering och riksdag insåg att det fanns fel och brister i systemet. När regeringen återkom till riksdagen med en skrivelse, om hur de hade gått riksdagens tillkännagivande till mötes, hade Arbetsmarknadsutskottet chansen, att genom ett yttrande till riksdagens konstititutionsutskott kommentera regeringens skrivelse. Inget nämndes om Fas 3, inte heller en reservation gjordes från socialdemokratiskt håll. När budgetdebatten drog igång i september 2011, hade oppositionen vikt sig. Detta plus att regeringen har återkommit till riksdagen med åtgärder, är något som en del bör inse.

Faktum är att Fas 3 som arbetsmarknadsåtgärd är starkt kritiserad, inte minst från oppositionshåll. Jag har själv pratat med människor som deltagit i åtgärden och som sett brister i systemet, brister som vi ska vara lyhörda med att tillvara på och åtgärda. På ett sätt är det en positiv utveckling, där människor får chansen att känna på arbetsgemenskapen, 7 av 10 är nöjda med sin plats.
Att sedan kunna ta steget ut i en reguljär arbetsmarknad är det viktigaste steget. Där måste vi ständigt jobba för att förhindra inlåsning i olika åtgärder. Men vi förtjänar svar från de som vill annorlunda. Att i överhuvudtaget föreslå förtidspension för människor med arbetsförmåga är något som prövades, med känt resultat. Det vill vi inte tillbaka till.

Bloggar: LedarbloggenMarkusPeter.
Media: AB.