söndag, juni 03, 2012

Förtjänar inte alla äldreboenden högre krav?

Det är glädjande att Socialstyrelsen nu vill skärpa kraven, även på de kommunala äldreboendena. Oavsett vem som bedriver äldrevård, ska detta ske under höga kvalitetskrav. Fokus ligger på att skärpa kvalitetskraven för att alla äldre förtjänar samma vilkor oavsett vilket äldreboende de väljer. Det är således en fråga varför det ska finnas skillnader i kvalitetskrav mellan olika driftsformer. Att Socialstyrelsen i detta fallet vill att även kommunala äldreboende ska söka om tillstånd, är just ett steg i riktningen att kvalitetskraven blir mer likriktade.

Det är välkommet att Socialstyrelsen tar intiativ i frågan om kvalitet i äldrevården. Att ledande socialdemokrater, i detta fallet Morgan Johansson är kritiskt till detta förslaget om kvalitetsskärpning på de kommunala äldreboenden ställer förstås två högst relevanta frågor:

- Varför är det inte problem med brister i kommunal äldreomsorg?

- Varför är det fel att ha högre kvalitetskrav på alla äldreboenden?

Debatten om äldrevård och kvalitetsbrister måste få ta sin utgångspunkt att alla former av brister och vanvård är oacceptabel. Att som vissa i enskilda fall rikta kritik mot vanvård i privatdriven äldrevård, men blunda när det sker i kommunal äldrevård är inte trovärdigt. Det är i detta fallet förvånansvärt att ledande socialdemokrater som Morgan Johansson uttalar sig raljant om att kraven på kommunal äldrevård, att i detta fallet även kräva att kommuner ska söka tillstånd för att driva äldreboenden. Frågan är vad övriga socialdemokrater säger om detta.

Bloggar: Maria.