söndag, juni 24, 2012

Fullvärdig demokrati eller ny farao?

Färden mot en fullvärdig demokrati börjar nu på allvar. Bara företeelsen med fria val, egypternas chans att för första gången få välja sin egen ledare, helt oberoende av vad den tidigare styrande militären har haft att säga, är ett steg på vägen för ett demokratiskt Egypten. Men resan är långt ifrån klar, det är den resan som är intressant.

Som Karin Boye skrev i dikten "I rörelse", är det vägen som är mödan värd. Det är en lång väg som Egypten nu ska staka ut mot en fullvärdig demokrati. Att bara ha förmågan att kunna hålla val är inte det enda som krävs för att framstå som en fullvärdig demokrati. Mohammed Mursi är en man med ett tung uppdrag, samt en man med en inflytelserik position. Mycket står på spel, inte bara Egyptens framtid, utan även situationen i Egyptens närhet. Att Israel följer utvecklingen med stort fokus är inte förvånande.

Vad som nu faller på Mursis lott är inte ett dagsverke, det är ett ansvar som kommer ta lång tid att åstadkomma, därför behövs även hans och omvärldens tålamod kring den utveckling som nu Egypten ligger framför. Till råga på att militären upplöste parlamentet, finns här stora utmaningar. En de första stora uppgifterna i Mohammed Mursis presidentskap blir att se till att ett folkvalt parlament kommer till skott, inte minst för att det politisk reformarbetet ska komma igång.

Vad är då Mohammed Mursis utmaningar?
1) Den demokratiska utvecklingen. För första gången har Egypten fått välja sin president i ett eget val. Nu kommer utmaningarna med att bygga en demokratiskt stabil stat, ett folkvalt parlament, demokratiska institutioner och ett demokratiskt oberoende rättssystem. Hur kvinnors rättigheter kommer att bejakas, är också en utmaning som Mursi har att tacka.

2) De olika religiösa minoriteterna. För Mohammed Mursis blir hans ansvar att tackla de motsättningar som finns, inte minst mellan den muslimska befolkningen, samt den kristna koptiska minoriteten. Mursis förmåga att inta en moderat inställning till att lösa de inneboende konflikter som finns är också en utmaning.

3) Mellanöstern. För situationen i Mellanöstern kommer Egypten att spela en fortsatt stor roll. Just Mohammed Mursis inställning kommer att spela roll. Tidigare har exempelvis Israel
kunnat luta sig åt Egypten, men Mursi lär inte vara som Mubarak. Just västvärldens förhållande till Egypten är minst lika viktig som dess förhållande till Turkiet.

Vad som nu kommer är att följa en stat i rörelse. Den demokratiska färden är påbörjad, Egypten är i rörelse. Vad som nu ligger på dem är att de måste få tid på sig att bygga den demokratiskt stabila nation som Egypten förtjänar att få vara. Omvärldens respekt, samt egyptiernas tålamod att resan mot en fullvärdig demokrati kommer att ta tid. Att för första gången få välja sin egen president är inte det enda steget mot demokrati, men det är ett steg på vägen. Mohammed Mursi har ett mandat att fylla, om han vill fortsätta den resan mot den fullvärdiga demokratiska stat som Egypten kan bli.

Bloggar: Ann Helena, JensJohan, Peter.
Media: AB, DNDN, DN, DN, SvD, SvD.