måndag, juni 04, 2012

Morgan Johanssons anklagelser om ministerstyre

Gårdagens utspel från Socialstyrelsen om att öka kraven på de kommunala äldreboendena, är ett välkommet initiativ i debatten om bättre kvalitetskrav på äldreboenden. Att fokusera på kvalitet framför driftsform är ett nödvändigt fokus i nuläget. Det är tråkigt att Morgan Johansson uttryckte sig kritiskt om Socialstyrelsens förslag.

Morgan Johanssons raljerande ton om att kommuner ska tvingas söka tillstånd för att driva äldreboenden, kräver en del förklaringar. Självklart ska all äldrevård ha lika höga kvalitetskrav, det skriver säkerligen Morgan Johansson under på. Det är dock hans sätt att hantera detta utspel. Det är ett utspel iscensatt av regeringen, där Socialstyrelsen skickas ut för att jag kommunala äldreboenden.

Att ordföranden i Riksdagens Justitieutskott anklagar regeringen, och i detta fallet ansvarig minister Göran Hägglund för ministerstyre är i sig rätt hårresande, om man nu ska ta Morgan Johansson utspel på allvar. För de bör man rimligtvis göra.

Morgan Johansson får nu tillfälle att förklara sig vad han egentligen vill mena med sina utspel. Att han i ett första skede tycker att det är ding ding att kraven skärps på kommunala äldreboenden, är en sak. Att han i ett andra skede, där han ställs till svars, anklagar regeringen och ansvarig minister för ministerstyre, att i rena ordalag påstå att regeringen beordrat Socialstyrelsen att gå ut med detta utspel. Att sedan ifrågasätta myndigheters självständighet är ytterligare en aspekt som förtjänar att diskuteras. Inte minst i Morgan Johanssons lämplighet att vara ordförande i Justitieutskottet.