måndag, juni 25, 2012

När 37 skolor av 39 är kommunala

Att vara sämst är sällan något som ses som smickrande, kanske aldrig. Faktum är att när skolor misslyckas med sitt uppdrag, att förbereda elever inför vuxenvärldens utmaningar, skapas den stora utslagningen. Det är just här som Skolinspektionens roll kommer in. I kampen för en bra skola bör även Skolinspektionens roll för att åtgärda de skolor som brister i kvalitet öka. Förmågan att kunna dra in tillstånd för alla skolor bör vara en självklarhet.

Det är i listan över de 39 skolor som har en andel elever på över 40 procent som inte klarar behörigheten till gymnasiet, som sätter ljus på problemet. Det som uppenbarar sig också är det mindre smickrande för de huvudmän som har ansvaret, i 37 av 39 fall handlar det om kommunala skolor. Att man i dessa fall har misslyckats med det kompensatoriska uppdraget är talande.

De som inte vill synas på listan har ett jobb att göra. 37 av 39 skolor är kommunala, 8 av 39 skolor ligger i Malmö. Det handlar om att skapa bättre styrning, rent mål- och resultatmässigt. I 37 fall ligger ansvaret på kommunalpolitikerna. Att lösa problemen här och nu går att göra. Det är bara att se till lärarnas förmågor och låta dem utrymme. Om Nossebroskolanklarar av att gå från en fjärdedel obehöriga, till nästintill 100 procent behöriga på ett fåtal år, kan andra kommuner göra det också

Bloggar: Lars.
Media: SvD.