onsdag, juni 13, 2012

Partiledardebatt och skolpolitisk initiativtagande (?)

Morgondimmma och känslan av att riksdagsåret går mot sitt definitiva avslut. Partiledardebatten i riksdagen är en del i den avslutning som pågår under den kommande veckan. torts de eftersläntande interpellationsdebatterna är detta upprinnelsen på ytterligare ett riksdagsår som återigen präglades av ett omtalat partiledarbyte. Ett byte som gör att någon annan får stega in.

Det är i sig unikt att ett så stort parti som Socialdemokraterna väljer en ledare utanför riksdagens korridorer. I sig är det ingen förlust för dem i nuläget, men självklart en brist i och med att möjligheterna till debatt mellan de två verkliga statsministerkandidaterna, Reinfeldt och Löfven minskar. Mikael Damberg är ingen duvunge, men självklart hade det varit mer intressant med en partiledare som sitter i Riksdagen. Det får vi leva med fram tills nästa val.

Som inspel till debatten görs ytterligare ett skolpolitiskt utspel. Detta som komplement till den förlängda skolplikt för unga som inte klarat sina gymnasiebetyg (Låt inte tro att de inte har möjligheten att läsa upp sina betyg), till skillnad från den möjlighet som finns med ex. förhöjt studiestöd för att läsa upp gymnasiebetygen. Nu tror jag inte heller att alla unga har viljan eller orken att läsa upp heller, därför känns plikten rätt förlegad.

Det är också intressant att Socialdemokraterna, inte minst Ibrahim Baylan är så angelägen att åtgärda saker och ting i skolan. Det faktum att de flesta av de reformer inom skolan som just nu har genomförts och genomför, ligger till grund av flera års förberedande arbete för att få till dessa reformer.
Allt för att det som Baylan lämnade över när Alliansen tog över, var en tom skrivbordslåda. Inga utredningar, inga konkreta förslag, därför fick Alliansen starta från noll. Till skillnad från Anna Hedborgs utredning om socialförsäkringarna, fanns inget att tillvara på.

Det är klart att det kan göras mer för att stärka lärare och övrig personal. Jag vill säga som tidigare, att skolan inte är bättre än sina lärare. Därför lägger exempelvis Sollentuna stora resurser på att lärarna ska ha det bra, skapandet av nya karriärvägar för duktiga lärare. Som exempel kan en lärare få uppemot 40 000 kronor i månaden. Nossebro låter lärarna ta tillvara på befintlig pedagogisk forskning och arbeta därefter. från en situation där drygt en fjärdedel var obehöriga, till en situation med nästintill 100 procent behöriga.

I arbetet med skolan finns det saker som tar tid, men saker som kan göras här och nu på kommunal nivå. En förlängd skolplikt under sommaren  för elever att läsa upp sin behörighet är Socialdemokraternas giv, det är frågan hur det är kommunerna som bekostar detta, eller om Socialdemokraterna återkommer med ett finansierat tillskott i sin kommande skuggbudget.

Vad som sen kommer att ske under debatten är en intressant fråga. Det står tämligen klart att Socialdemokraterna skapade ett köttben för ansvarige minister och partiledare Jan Björklund att tugga i sig. Återstår hur väl de förvaltar detta utspel när riksdagsåret går mot sitt slut och partiledarna tar en sista strid inför sommaren.

Media: AB, AB, AB, DN, DN, SvD.