fredag, juni 29, 2012

Regeringsfrågan kommer bli viktig

Någonstans vill vissa inte fokusera på det här med att vilka man ska regera tillsammans med. Fokus ligger på egen politikutveckling, många inser behovet av det, för andra är det fortfarande. Trots att den egna förnyelsen kommer den dagen då de gemensamma beskeden kommer att formas. Hur de kommer se ut sker på premisserna av hur varje enskilt parti utvecklas, men enpartistaten är död, Moderaterna kommer ändock behöva stöd från andra. Även Socialdemokraterna.

71 procent anser att regeringsfrågan är viktig. Självklart kommer den att spela roll. Lika stor andel anser att allianssamarbetet ska fördjupas. Det är rent naturligt, det är dock av vikt att varje enskilt parti inser vikten av sin egen utveckling och förnyelse. Det spelar roll för samarbetets karaktär och för vilka frågor som kommer att bli relevanta.
För hur den frågan kommer att besvaras av övriga partier som inte samarbetar kommer bli intressant. Det är just problemet med det rödgröna samarbetet som fanns i valet 2010, ingen trivdes egentligen med varandra. Hur väl Socialdemokraterna tänker släppa till i ett eventuellt regeringssamarbete 2014, är en fråga som måste att besvaras i god tid. Om de nu vill blidka väljarnas vilja. Det går inte att regera ensamt på 35 procent.

I halvtid är kanske frågan om regeringsfrågan inte den glödhetaste frågan. Det politiska läget går in i ett normaltillstånd, människor förväntar sig mer och ter sig till de som i nuläget tycks vara intressanta och inge förhoppningar om mer. Granskningen av regeringen är förklarlig, en granskning de slapp undan när fokus var på en enskild person. När ett nytt styre inger stabilitet och tillförsikt återkommer väljarnas förtroende och förhoppningar. Men det är inte i halvtid som valet vinns, i den 90:e minuten kommer väljarna till största del att bestämma sig.

Nästa veckas Almedalen är också lite av en valrörelse. Vem kommer att ta mest mediafokus? Vem gör det mest intressanta utspelet? Vilken fråga kommer diskuteras mest? På  det gemensamma alliansseminariet på onsdag kommer allianssamarbetets framtid att diskuteras. Det är frågan hur det kommer att utvecklas som är den stora frågan. Dock kommer alla att tvingas inse, att samarbete grundar sig på varje enskilt partis förmåga att bejaka sin egen förnyelse och politiska utveckling. Det är dock frågan om hur de kommer att regera som redan är besvarad, frågan är när svaret kommer från annat håll.

Media: DN.