torsdag, juni 07, 2012

Skolan blir inte bättre än vad lärarna är

Skillnaderna i betyg mellan skolor ökar, i storstäder är det större skillnader. men det finns lösningar här och nu. Ingen skolpolitiker lokalt behöver gå och vänta på besked eller nya skolreformer från nationellt nivå. Det finns saker som kommunpolitiker kan göra utan att rikta fokus mot vare sig Utbildningsdepartementet eller Utbildningsminister Jan Björklund. Skolproblemen, som de i Malmö kan stävjas, bara ansvariga politiker lokalt ser potentialen i de skolmiljöer som finns och de som arbetar där.

- I Essunga kommun valde man att ta del av befintlig pedagogisk forskning i sin undervisning. Inga specialklasser, fler lärare i klassrummen, inkluderande av elever och mer resurser in i klassrummen. Några extrakostnader var det inte tal om, men resultaten talar sitt tydliga språk. 2010 var alla elever behöriga till gymnasiet, tillskillnad från 76 procent 2007.

- I Sollentuna har man en grundtanke; skolan blir inte bättre än vad lärarna är. Bra lärare fungerar som utbildningsstöd till andra lärare, dvs lärare utbildar andra lärare. Nya karriärvägar skapas för duktiga lärare och de duktiga ser det i sina lönebesked. En duktig lärare kan få 40 000 i månaden. Sollentuna lägger medvetet mycket resurser på skolan och på lärarna. För de vet att utan bra lärare blir inte skolan bättre.

Det här är två berättelser om hur kommuner tar sitt ansvar för att skolan ska bli bättre, samt sticka ut i mängden. På ett möte i Sundbybergsmoderaternas kommunfullmäktigegrupp skämtade jag med en partikamrat över Twitter om hur vi skulle locka över deras högst ansvarige skolpolitiker, Maria Stockhaus som var på besök och beskrev Sollentunas framgångsrecept. Dock är det fallet att framgång skapas av att man tar del av befintlig forskning och vågar se lärare som den ovärderliga resurs som de är. Något att tänka på i kommuner som faller i fokus, inte minst Malmö.

Media: SvDSvT.