söndag, juni 10, 2012

Strävan att tänja gränsen för förtroende i nya frågor

Per Schlingmann skriver en text om vår tillit till varandra. I en manöver att framstå som den främste försvaren av de värdeord som vi svenskar sätter högst, tänjs gränserna och motståndare upprörs över att deras ordval används, för att någon annan värdesätter det som några har uppfattat som sitt verk. Att Schlingmann gör en sådan manöver är inte förvånande, det är en del i en förnyelse där nya saker testas för att bryta ny mark i ett politiskt spel för att stärka sitt förtroende hos nya grupper.

Ibland går det snabbt. Senast igår försökte Aktuellts politiske reporter Margit Silberstein på sig att påstå att Fredrik Reinfeldt förringade den arbetslöshet som drabbar främst utrikes födda. Parallellt med anklagelserna om att Reinfeldt pekar ut enskilda samhällsgrupper, blir det lätt förvirrat. Först ifrågasättande för att peka ut hög arbetslöshet i en grupp, sedan påstående om att det inte är lika viktigt när det gäller den gruppen. Som det inte stod klart att den strukturella arbetslösheten är det problem som Reinfeldt tydligast har pekat ut som ett stort samhällsproblem

När Per Schlingmann tar till ord som sammanhållning, jämställdhet, tillit och en stark välfärd, går det att förstå att en del blir frustrerade. Det är också lite av det som ligger i den nymoderata naturen, att våga tänja på gränserna ytterligare och försöka använda sitt synsätt för att lösa problem som tidigare varit definierat för någon annan.

Det är just i denna situation som det också går att vinna ny mark. I denna stund tycks svensk socialdemokrati falla in i en diskussion, mer inriktad mot driftsformer och frågan om vinst i välfärdssystemen är något som går att kombinera med god välfärd.

Samtidigt med LO:s nyss beslutade motstånd mot Lagen Om Valfrihet, skapas en diskussion som skapar ett utrymme där andra partier kan ta initiativet i frågan som människor bryr sig mest om, hur blir kvalitén bättre? Hur ska deras egen farmor få en bättre tillvaro där hon är? I samma stund som Schlingmann börjar prata vikten av god välfärd, blir det en ballong som för moderata aktiva en ballong att greppa tag i.

Så hur ta ta tillbaka initiativet? En del handlar förstås om att utmana i nya frågor där förtroende inte tidigare vunnits. Dock i en tid då regeringen helt naturligt granskas hårdast av alla får vi räkna med att att vara ifrågasatta och uträknade. Men när besked ska ges, ska det ges från alla håll. Då kommer granskningen att falla lika hårt på alla.

För moderat del handlar det just om att fortsatt vara proaktiv, att hitta lösningar på breda samhällsproblem som lockar breda grupper, aktivt lyssna till människor i deras vardag. det är också ett arbete som görs tillsammans var dag. Tillsammans med ambitionen att våga testa nytt, våga utmana och våga peka ut de problem som människor definierar som störst vinns återigen ny mark. Det är så förtroendet stärks även i nya grupper.

Media: AB, SR.