lördag, juni 02, 2012

Vi jobbar på det för fler i arbete

Första lördagen i juni och på ett sätt ett tecken på att varmare väder är en bit bort trots allt. Idag lanserar Moderaterna sin egen kampanj för att fortsatt lyssna. Diskussionen under den senaste tiden har varit intressant. Arbetslöshetens problematik är upp på tapeten och det positiva trots allt, är att ett enskilt uttalande har fått fart på den viktigaste frågan av dem alla, jobben.

Det gäller att se problemen som de är. Arbetslösheten är i sig högre än vad den var 2006. Men trots de senaste årens finansiella oro är drygt 200 000 fler sysselsatta. Det som uppenbarar sig idag är strukturella problem på arbetsmarknaden. Utan att grotta ner sig för mycket i ens statisitikdiskussion, är det viktigt att se i vilka grupper som det råder strukturella arbetslöshetsproblem. Jag som nu hade en tanke om ett tidigare inlägg tillräckligt hade klarlagt vilket problem som bör fokuseras på.

Halvering av arbetsgivaravgifter, anställningsstöd, jobbgaranti för unga, RUT och ROT, sänkt restaurangmoms och förhöjt studiestöd för unga som vill läsa upp grund- och gymnasiebetyg. Verktyg finns, men mer behöver göras. Det är i sig inget läge att några av dessa reformer skulle tas bort. Utmaningen är att arbeta för fortsatta reformer som löser upp arbetslöshetens knutar än mer effektivt.

I gruppen av människor som lever på försörjningsstöd och utrikes födda som tar ut föräldraförsäkring, råder en stor utslagning av människor. Marginaleffekten för personer med försörjningsstöd är upp emot 105 procent om de tar ett jobb. För utrikes födda är föräldraförsäkringen en fälla, då de riskerar social isolering och inte i tillräckligt snabbt etablerar sig i samhället i form av att lära sig svenska eller komma in på arbetsmarknaden. Samtidigt finns en grupp människor med utrikesbakgrund som är mer välutbildade än inrikes födda. Enligt Arbetsförmedlingen är andelen sökande med eftergymnasial utbildning högre bland utrikes födda än bland inrikes födda. Att lösa arbetslöshetsproblemen är förstås att vilja se problemet som det ser ut. Därför är arbetslöshetsproblemet strukturellt snarare än generellt, trots att arbetslösheten totalt är högre.

Vad är då fokus framåt? Det är förstås att fortsätta fokusera på reformer som överbygger de trösklar som fortsatt finns. Det är i sig inga kostnadsbekymmer för en arbetsgivare att anställa. De stora problemen existerar hos enskilda människor som har höga trösklar att komma in på arbetsmarknaden. Därför blir exempelvis arbetet med att åtgärda de problem som finns med exempelvis föräldraförsäkring och försörjningsstöd, som skapar spindelnät snarare än att vara en studsmatta.

Problemet är också de som vill lösa problematiken med att göra det dyrare att anställa, försämra förutsättningarna för en näring som restaurangnäringen som har en lönsamhet på drygt 0,6 procent, försämra reformer som skapat nya jobb och underlättat för många människor i sin vardag.

Därför handlar det förstås om att se problemen som de ser ut, eller fokusera mer på vad som har sagts nu jämfört med sex år sen. Efter fyra år av finansiell oro är fokus på fler reformer viktigare än att fokusera på olika definitioner av arbetslöshet.

Media: SvD, SvD.