onsdag, juli 04, 2012

Aktuellt bortser från vissa saker ang sjukförsäkringen

Fallet Marita är inget annat än en djup olycklig situation. Det är dock självklart enligt lagen att personer med denna typ av svåra sjukdomar ska garanteras sjukersättning. Det är bara något som SvT väljer att bortse ifrån.

- Ansvarig minister (Ulf Kristersson) blev intervjuad om fallet. Dock togs inte kommentaren med igår. Varför tillåts ingen bemöta saker i inslaget? Under morgonen klipps Kristersson in på ett rätt underligt sätt. Antingen vill de dölja hans kommenar, eller så snedvrider de.

- Enligt lagen (Socialförsäkringsbalkens 27:e kapitel, paragraf 24 a, punkt 2) "Sjukpenning på fortsättningsnivån lämnas för ytterligare dagar om..., bl a om den försäkrade är intagen på sjukhus eller på grund av sjukdom år omfattande vård utan at vara intagen på sjukhus.

- Om kvinnan visar sig beviljas sjukpenning i slutändan, kommer SvT att återge de? Säkerligen inte.

Återligen är frågan het. Det är dock ingen idé att återge en bild av verkligheten som inte stämmer. I detta fall borde det vara tämligen självklart, enligt vad sjukförsäkringsreglerna säger. Det är således ingen idé att bygga myter.