tisdag, juli 03, 2012

#Almedalen - Dagens faktakoll med Mikael Damberg

Mikael Damberg under pressträffen med anledning av Socialdemokraternas rapport om regeringens jobb/ekonomiska politik:
"Lyssna på oberoende experter och institut som utvärderat de senaste sex årens reformer. Exempelvis Konjunkturinstitutet, Finanspolitiska rådet, Riksrevisionen och Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering.
På så sätt kommer ni att komma till nya slutsatser. Er jobbpolitik har nått vägs ände. Reformerna är dyra, slår fel och har ingen eller mycket liten påverkan på arbetsmarknaden"

Vad exempelvis Finanspolitiska Rådet säger:
"Svensk ekonomi har hittills klarat sig väl under den internationella kris som började 2008. Finanspolitiken framstår generellt som framgångsrik och i huvudsak väl avvägd med hänsyn till de störningar som påverkat svensk ekonomi. Denna slutsats får stöd vid en jämförelse med andra länders ekonomisk- politiska erfarenheter och utveckling sedan krisens början"