måndag, juli 02, 2012

#Almedalen och det (M)oderna arbetarpartiet

Det moderna arbetarpartiet är ledordet för 2014. I allafall vad Moderaterna har som fokus framöver. På pressträffen drog partisekreterare Kent Persson och chefsstrateg Per Schlingmann riktlinjerna inför 2014. Den tuffaste utmaningen? Att vinna väljarnas förtroende ett tredje val i rad.

På något sätt inleds valrörelsen i Almedalen 2012. Första halvlek är över och just denna vecka blir startskottet på den andra halvan av mandatperioden , in på det val där Moderaternas och Alliansens regeringsinnehav står på prov ytterligare en gång. Den förra utmaningen, att vinna ett andra val i rad har åstadkommits. Utmaningen ligger för ett regeringsparti att ständigt kunna framstå som regeringsdugligt och fortsatt förändringsvilligt.

Det är därför som arbetet blir än svårare för varje val som kommer. Väljarna väljer i grunden inte bort något, utan något som är mer intressant. Det är förstås den stora utmaningen att samtidigt bära regeringsansvaret och samtidigt framstå som intressant, förnyande och ständigt vara de som ger svaren på de samhällsutmaningar som väljarna tycker är viktigast.

Sverige behöver ett modernt arbetarparti. Det är Moderaternas visa inför valet. Det är förstås en relevant fråga att fokusera på, hur moderna och framtidsinriktade som man framställer sig som. Frågan om Sveriges konkurrenskraft är viktig, incitamenten för fler jobb i en globalt konkurrensutsatt ekonomi, ambitionen att alla vita jobb som växer fram är viktiga.

Vad som då i min mening bör fokuseras på är:
1) Stärka skolans koppling med näringslivet/arbetsmarknaden med fokus på de som står längst från arbetsmarknaden
2) Stärka de incitamenten som stärker företagande, skattelättnader, regelförenklingar.
3) Tydlig forsknings- och innovationspolitik. Mycket av det står på spel i den kommande propositionen i höst.
4) Infrastrukturen spelar roll för konkurrenskraften i hela Sverige. Frågan om E20:s framtid genom Västsverige spelar stor roll för näringslivet i regionen. Fler som nyttjar kollektiva färdmedel ställer högre krav på ständig utbyggnad och underhåll. Den proposition som lades 2008 var en milstolpe. Årets proposition kommer bli minst lika viktig.

Det ligger ett ansvar att framställa sig som moderna och framtidsinriktade samtidigt som man ska uppbära ett regeringsinnehav. Moderaterna har en ambition att göra det, nu har till valet på sig att visa just varför.

Media: AB, AB, SvD.