tisdag, juli 03, 2012

#Almedalen och ekonomiska krav på regeringen

Tisdag morgon och ytterligare en dag i Almedalsvimlet. Idag är Moderaterna i medias fokus, det mesta kommer belysas.

SSU har valt en smutskastningskampanj, Aftonbladets ledarsida hakar också på. Sen kommer det till de mer seriösa kraven och kritiken mot regeringen och Moderaterna. En rad ledande ekonomer ställer krav på regeringen att agera utifrån åtta punkter på åtgärder för att stävja krisens effekter och stärka Sverige.

Det är intressant med denna diskussion, men jag finner det ibland oklart hur de tre ekonomer som uttalar sig, har sett de åtgärder som har genomdrivits eller i vilken grad dessa förslag på åtgärder är lämpliga. Korta kommentarer kring dessa:

1. Investera i insatser som höjer produktiviteten såsom utbildning och forskning.
Just regeringens forsknings- och innovationsproposition kommer i höst. Omfattande förändringar görs i utbildningssystemet just nu.

2. Satsa på infrastruktur som ger kortsiktig tillväxt och ökad produktionskapacitet på lång sikt.
Det blir också en ny infrastrukturproposition i höst, en proposition som bör svara upp mot den från 2008 med råge.

3. Sluta rikta kraft på att försöka ha överskott i budgeten.

Sverige har byggt en stabil grund genom sitt överskottsmål. Det är i sig inte bra om överskottet blir för högt, dock är det av vikt att fortsatt bygga marginaler med tanke på de förutsättningar som råder.

5. Sänka skattenivåer för företag, särskilt små och medelstora.

Just sänkningen av bolagsskatten är något som regeringen har öppnat upp möjligheten för i kommande höstbudget.

6. Satsa på arbetsmarknadspolitik och utbildning riktad mot unga.

Anställningsstöd, sänkta arbetsgivaravgifter för unga, sänkt restaurangmoms är några åtgärder som har genomförts. Regeringen har aviserat i både höstbudgeten och vårbudgeten, satsning på en förvärvsstimulans för personer med försörjningsstöd, de som tår längst ifrån arbetsmarknaden.

7. Överbelåna för att hålla i gång obligationsmarknaden.

I tider där andra länders problem kretsar kring regeringars problem med överskuldsättning, är i sig Sveriges bästa situation att inte maxa kreditkortet för att stimulera ekonomin. För andra länder är situationen värre, inte heller där fungerar kreditkortstaktiken.

8. Se över hela skattesystemet för att gynna investeringar, entreprenörskap och innovation.

Sveriges största problem är inte innovationer, utan förmågan att hålla de innovativa företagen kvar i landet. Företag som Skype och Spotify skulle kunna hitta en grund för att stanna i Sverige, om vi arbetar mer för att skapa gynnsamma förutsättningar för investeringar, entreprenörsskap och innovation.


Detta är således den mest intressanta och viktigaste frågan under veckan samt under den närmaste tiden. Till hösten blir regeringens svar i höstbudgeten vitala för hur Sverige kommer utveckla sig.