tisdag, juli 03, 2012

#Almedalen och försvarets personalförsörjning

Officersförbundet bidrar till försvarets höga närvaro i Almedalen. Just nu släpps en rapport om deras medlemmars syn på Försvarsmakten och den förda försvars- och säkerhetspolitiken. En undersökning gjord av Novus.

Officersförbundet signalerar att medlemmarna har fått en mer negativ attityd. Det är viktigt att ta del av deras synpunkter. Kontinuerliga samtal ute i deras vardag är en grundbult för att förstå deras förutsättningar.

Det är också fallet att försvaret genomgår en historisk förändringsprocess, till det stående, insatsberedda och tillgängliga försvaret. Ett försvar som också ökar sin civila närvaro, som en viktig samhällsaktör. Då är det än viktigare att vara lyhörd inför vad de som arbetar ute i verksamheten upplever.