måndag, juli 02, 2012

#Almedalen och Försvarsmaktsråd Skaraborg

Sambandet mellan försvaret och det civila samhället måste stärkas. Ett exempel på det är Försvarsmaktsråd Skaraborg, där näringsliv, kommuner och Försvarsmakten.

Samtidigt som rekryteringen går bra, måste attraktiviteten ständigt stärkas för att hålla soldater kvar. Tillgång till goda boendemöjligheter för soldater och deras eventuella respektive, möjlighet för deltidssoldater att studera är några aspekter för att skapa en attraktiv tjänstgöring med goda möjligheter till civil utbildning/karriär vid sidan av.

Möjligheten att kombinera tjänstgöring och utbildning är något som lösts mellan Försvarsmakten och Högskolan i Skövde. Deltidssoldater erbjuds skräddarsydd utbildning i kombination med sin tjänstgöring.

För att Försvarsmakten som är på väg att bli en av Sveriges största ungdomsarbetsgivare, krävs det god samverkan mellan kommuner, högskolor/universitet, näringsliv och Försvarsmakten för att stärka attraktiviteten i soldatyrket.

Det är således stora utmaningar som finns att lösa. Att Försvarsmaktsråd Skaraborg har hittat en lösning är värd att framhålla. En modell som varit vägledande, inte minst för formandet av villkoren för tjänstgörande soldater som nyligen togs fram. Något som kan vägleda övriga garnisonsstäder.