onsdag, juli 04, 2012

#Almedalen och #h12ws - framtiden för politiska bloggosfären

Hur ser den politiska bloggosfären ut? Hur kommer den att utveckla sig och hur är förhållandet mellan bloggare och deras egna partier? Utvecklingen är intressant, men i frågan om bloggares bundenhet är mitt svar självklart. Det finns inget behov av att binda våra bloggare, de har heller inte det önskemålet. I allafall inom Moderaterna.

Som ansvarig för sociala medier inom Moderaterna finns det en stor utvecklingspotential. Med bakgrund av mitt engagemang inom Nätmoderaterna, med bl a Kent Persson som en av deltagare, är det nu givande att få uppdraget att utveckla arbetet med sociala medier inom partiet.

Vad som dock är fokus är något helt annat än att fokusera på vad de moderata bloggarna skriver. De kräver ingen bundenhet, de tycker att de finns uppbackning att tillgå och de trivs med sin självständiga roll, utan ett parti som dirigerar dem i en riktning.

Fokus är snarare att utveckla det politiska arbetet och samtalet hos de förtroendevalda. Arbetet i riksdagens utskott, i de olika moderata kommittéerna i riksdagen, bland kommunala och landstingsförtroendevalda har en potential att utvecklas än mer. Hur vi utvecklar politiken genom samtal genom sociala medier är en fråga där det går att utveckla sig än mer.

Hur bunden är du av ditt parti? Hur tight ska partierna ha sina bloggare? Hur får de nytta av bloggare? Vad finns för möjligheter och hur når man fler besökare?
Några relevanta frågeställningar till Johan Ulvenlöv från Unionen, tidigare nätrotsgeneral, vår egen Mary Jensen, Martina Lind från Politometern och Anton Johansson från Twingly.
Faktum är att bloggare är inte bundna av sitt parti, i allafall en bild som Mary vill ge.

Det är dock frågan om hur bloggare och i synnerhet sociala medier kan bli än mer intressant. Det är där som fokus ligger på att få sociala medier att bli en del i det politiska utvecklingsarbetet, snarare än att försöka kontrollera vilka inlägg som ett partis egna bloggare skriver. Det finns en betydelse av sociala medier, de kan föra upp sakfrågor på den politiska agendan. Det förekom under valet 2010 och det kommer att förekomma än mer under 2014.
Vad som då krävs är då att partier själva fokuserar mer på hur de kan utveckla sitt arbete i de sociala medierna, för att nå fler. Bloggarna kommer alltid att finnas där, som en fristående kraft, redo att förändra.