onsdag, juli 04, 2012

#Almedalen - Vänsterpartiet vill snacka kvalitet men snackar hellre vinst

Varför är vinst i andra näringar en anledning av att företag har hög kvalitet på sina produkter/tjänster, men inte inom välfärden? Just välfärdens innehåll är i behov av utveckling. Den svenska välfärdsmodellen är också en produkt som också har potential att bli modell för hur andra länder utformar sin välfärd.

Idag är det Vänsterpartiets dag, USA:s nationaldag, 4 juli eller vad man nu vill kalla det. Ska vinst vara ett alternativ inom välfärden? Ska skattesänkningar gå före välfärd? Det är klart att om man ställer frågan på ett visst sätt så får man önskat svar. Människor kräver god välfärd, men välfärd står inte mot skattesänkningar. Sedan 2006 har stora skattesänkningar gjorts, samtidigt som skattebasen har växt till förmån för att rygga just välfärdens innehåll.

Just den diskussionen är relevant, välfärdens framtida finansiering är ett återkommande samtalsämne i Almedalen. Välfärden är i behov av en relevant diskussion kring den framtida välfärdens innehåll och kvalitet. Just den framtida finansieringen kommer bli vital med en växande äldre befolkning som kommer att ställa högre krav på välfärdens innehåll. Det är frågan hur skattebetalarna ska belastas för detta. Sannerligen kommer mer resurser än vad politiker kan kräva av skattebetalarna, att behövas.

Vad utvecklar då välfärdens innehåll på ett kvalitativt sätt. Idag finns det runt 14 000 företag inom välfärden som bidrar med sitt kunnande. Flertalet företag är syselsatta med att sprida kunskaperna till andra länder, om hur de kan utveckla sina välfärdstjänster på samma sätt som Sverige gör. Det är en fråga till de som vill dra undan mattan för dessa, hur de kommer motivera för dem varför deras existens och kunnande inte är välkommen.

Det är just detta scenario som är allvarligt om tusentals företags fortlevnad blir en fråga om vem som leder landet efter varje val. Den situationen är inte hållbar. Därför krävs just mer fokus på just hur välfärdens kvalititativa innehåll kan utvecklas. Då är det just fokus på kvalitet som är viktigt och fler aktörer är viktiga för att bidra till att utveckla kvalitén inom välfärden.

Frågan är just om Vänsterpartiet kan fokusera på det. Vad jag vill se är:
- Mer fokus på LOV än på LOU.
Problemet med upphandling är att det kan leda till kortsiktighet bland aktörer vilket skapar oro bland personal, vårdtagare och anhöriga. Mer krav på valfrihet, tydligare kvalitetskriterier och fastlagda priser för välfärdens innehåll. I den vevan riktas mer fokus mot just hur kvalitén kan stärkas. Problemet är att Vänsterpartiet som inte vill se privata alternativ agera inom välfärden utan politikers tillstånd.

- Sluta fokusera på pris
Priset är fortfarande en stark faktor när kommuner/landsting lägger ut verksamhet på andra. Det är fel om pris vägs in för mycket, om det gynnar aktörer som lägger ett lägre pris. Allt form av upplåtande till andra aktörer bör basera sig på kvalitet och inget annat. Detta genom just tydliga kvalitetskrav och en tydlig prisbild.

Det finns således en grund för att trygga välfärdens kvalitet, med fler aktörer. De bidrar med sin kunskap och i framtiden kommer frågan om mer resurser vara än mer vital. Då krävs det att resurser kommer utifrån, inte bara genom skattesedeln, den bördan kan inte skattebetalarna bidra till själva. De som inte vill se andra bidra till välfärdens innehåll, har en uppgift att utföra när de ska motivera för dessa aktörer varför de inte är önskvärda.