fredag, juli 13, 2012

Att undvika att besvara frågan

Några invändningar från mitt inlägg från igår som genererade svar.

Så här kan man säga om försäkringsbolag:
"Om jag krockar min bil med en annan bil, där båda är av lag tvugna till försäkring så avgör de privata försäkringsbolagen om vems fel det är och vem som blir skyldig pengar och vem som får ersättning. Det om något är en väldigt kraftig myndighetsutövning. Jämfört med att en mekaniker ska checka din bil enligt en standardiserad checklista."

Om Radiotjänst: Huruvida vem som äger Radiotjänst, heter de Radiotjänst i Kiruna AB. Vem säger att ett företag blir mindre privat för att exempelvis staten äger den.

Det inlägg som gjordes igår har kortfattat besvarats på följande sätt:
1 Att försöka spela ner betydelsen av mitt inlägg, genom hänvisa mig till en viss tillhörighet, alternativt kalla mig för poletruck. Härskarteknik på sedvanligt sossemaner
2. Besvara med ett inlägg som inte säger någonting alls, inte minst om den fråga som ställdes.

Således, fallet kring Bilprovningen AB går att diskutera. Det är klart att det finns svårigheter med en aktör som varit den enda aktören på marknaden sedan 1965 fram till 2010. Det ger självklart konkurrensfördelar mot nya aktörer. Trots allt var kundnöjdheten runt 95 procent år 2010, köerna var borta och öppettiderna hade förbättrats.
Att Bilprovningen väljer att sälja en del av sina stationer, upprör självklart en del, självklart är det av ideologiska själ. Man tycker således att staten alltid är en bättre aktör än privata alternativ.
Det går således att diskutera huruvida det är bra att sälja till en aktör som behöver låna till köpeskillingen och som på det agerar i ett annat land. Men det är klart, med en bolagsskatt som är 13 procentenheter lägre, kanske det är klart att man etablerar sig någon annanstans, det är ett bekymmer för Sveriges del.

Men det är en fråga som förstås är obesvarad, om det är fel att andra än myndigheter utför myndighetsutövande uppgifter. Det står tämligen klart att man undviker att svara på frågan.

Bloggar: DHE.